Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syskonreligionerna

Skapad 2020-08-22 13:40 i Hedekas skola Munkedal
Grundskola F – 6 Religionskunskap
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Mål

 • Syfte (läroplanen nedan)
 • Centralt innehåll (läroplanen nedan)
 • Kunskapskrav (mellanstadiet)

Undervisning (arbetssätt) 

 • Utifrån texter och filmer från Digital pedagogik kommer vi tillsammans, i mindre grupper och enskilt att diskutera kring olika frågor.
 • Filmer vi kommer se: "Abrahams många barn" ca.15 min, "Inblick i världsreligionerna-Judendom, Islam och Kristendom" 15 filmer som är mellan 8-14 min/film. Vissa filmer kommer du få se hemma som läxa medan vi ser andra i skolan.   
 • Strax före v.44 kommer du enskilt att få visa upp vad du lärt dig.

Bedömning

 • Du skall kunna visa på likheter och skillnader mellan de tre syskonreligionerna och några av religionernas olika högtider men även kunna berätta lite kring dina egna tankar om de olika religionerna.
 • Bedömningen kommer dels att ske genom hur du diskuterar och reflekterar muntligt under arbetets gång.
 • På slutet av perioden blir det ett enskilt test i form av ett venn-diagram där du skall placera ut vissa ord och påstående på lämpligt ställe i diagrammet, svara på några frågor och även ge dina egna reflektioner. 

Dokumentation

 • Bedömningen kommer att ske på Unikum i kunskapsmatriserna för religion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: