Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Slöjd åk 5 läsåret 20-21

Skapad 2020-08-22 13:55 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
LPP Mall Svaleboskolan
Grundskola 5 Slöjd
Det här arbetet innehåller moment från båda slöjdarterna. Du kommer att få göra en textil bild i form av en symbol och en sammanfogning i trä, en gammal måleriteknik samt inslag av återbruk.

Innehåll

Ämnesspecifik förmåga 

Undervisningen i slöjd ska utveckla dina kunskaper i olika hantverk och du ska ges möjlighet att arbeta med olika material och uttrycksformer. Du kommer att få utveckla dina idéer, fundera på olika lösningar och värdera resultatet.

I det här arbetet kommer du att utveckla din förmåga att:

• formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

• välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

• analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Centralt innehåll

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

• Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.

• Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

• Några former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

• Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till 
   matematiska beräkningar.

 

Slöjdens arbetsprocesser

• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i 
  arbetsprocessen samverkar till en helhet.

• Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

• Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

• Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

• Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

• Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

 

Slöjden i samhället

• Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

 

Begrepp/språkliga mål

Vi kommer att jobba med följande centrala begrepp:

Bladning, tappning, en gammal måleriteknik, återbruk, ritning, applikation och tygtryck samt verktyg och material som hör ihop med teknikerna

 

Kunskapskrav (för år 6)

De kunskapskrav vi jobbar mot är:

 • Formge och framställa slöjdföremål
 • Använda handverktyg, redskap och maskiner 
 • Välja tillvägagångssätt och motivera ditt val
 • Utveckla idéer
 • Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
 • Redovisa din arbetsinsats

 

Bedömning

Bedömningen görs under hela arbetsprocessen genom exempelvis observationer, samtal och dokumentation. Förmågorna som bedöms är lika med kunskapskraven vi jobbar mot och på vilket sätt du gör detta.

 

Undervisning

Du kommer att praktiskt arbeta med:

 • tekniker som bladning, tappning, en gammal måleriteknik, skissritning, återbruk, applikation och tygtryck
 • olika material, handverktyg och maskiner
 • olika symboler och färger och vad de kan symbolisera
 • dokumentation och utvärdering

Efter genomgångar kommer du att få lägga upp och planera ditt eget slöjdarbete. Du kommer att följa slöjdens arbetsprocesser (idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen)

 

 

 

Uppgifter

 • Symbol

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: