Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion med talen 0-1000

Skapad 2020-08-22 14:09 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 2 Matematik
Vi repeterar och fördjupar oss i positionssystemet med ental, tiotal och hundratal. Vi tränar och repeterar huvudräkningsstrategier och uppställning och använder det för att lösa problem.

Innehåll

 

Målet med arbetet är att du ska:

 • förstå positionssystemet, ental, tiotal och hundratal
 • förstå använda talen 0-1000
 • använda mellanled för att addera och subtrahera tal
 • uppställning addition och subtraktion med och utan växling
 • ha fått arbeta med problemlösning inom talområdet och använt olika strategier för att lösa problem
 • känna igen och använda signalord i textuppgifter
 • kunna använda en huvudräkningsstrategi som passar uppgiften

Viktiga begrepp som du kommer få möta:

 • ental
 • tiotal
 • hundratal
 • tusental
 • siffra
 • tal
 • addition, addera
 • subtraktion, subtrahera
 • term, summa, differens
 • öka
 • minska
 • skillnad
 • tillsammans
 • sammanlagt

Så här kommer vi att arbeta: 

Vi kommer att:

 • ha elevaktiva genomgångar
 • arbeta i par och enskilt
 • arbeta i boken och med andra uppgifter, både enskilt och i par

Du kommer möta värdegrundsarbete, delaktig och ha inflytande på undervisningen genom:

 • Kooperativa arbetssätt där du är en viktig del
 • Du får välja arbetssätt i vissa uppgifter
 • Du får uppgifter som är anpassade till dig

Du kommer att få visa din kunskap genom:

Formativ och summativ bedömning

 • observationer och samtal under arbetets gång
 • ditt arbete i matematikboken och andra skriftliga uppgifter
 • diagnoser

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: