Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk.5 Vattholmaskolan

Skapad 2020-08-22 14:29 i Vattholmaskolan Uppsala
Familj och vänner, skolan, mobbning, fördomar och rasism. Anpassad Lpp för elever med skrivmotstånd.
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap
Vi kommer fram till höstlovet att lära oss om: -skolans roll i samhället, -rätten att vara sig själv -mänskliga rättigheter, -lagar och regler, -barns olika villkor i världen, -handel och export och samarbeten i världen

Innehåll

Vi kommer:

 • att använda boken Puls Samhällskunskap
 • att prata om och diskutera det vi läser
 • att ha muntliga och skriftliga uppgifter
 • att lära oss ord och begrepp som hör till det vi jobbar med
 • se på film om aktuella ämnena.

Du kommer att få visa att du lär dig genom: 

 • vara aktiv på lektionerna och delta i diskussioner
 • kunna använda ord och begrepp på ett riktigt sätt
 • kunna skriva ner dina tankar och åsikter så att andra förstår

Uppgifter

 • Uppgifter Samhällskunskap

 • Uppgifter Samhällskunskap

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Sh

Använda för årskursen anpassade begrepp i samhällskunskap för att analysera samhället.
Du använder begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Du använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp på fungerande sätt.
Du använder begrepp på väl fungerande sätt.
Reflektera inom ämnet på årskursanpassad nivå.
Du ger endast exempel.
Du ger exempel och för ett enkelt resonemang kring dem.
Du ger exempel samt för utvecklade resonemang kring dem.
Du ger exempel samt för ett tydligt och välutvecklat resonemang kring dem.
Argumenterar utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv på en årskursanpassad nivå.
Du framför åsikter.
Du framför åsikter och resonerar fram argument.
Du framför åsikter och resonerar fram argument som är förhållandevis väl underbyggda.
Du framför åsikter och resonerar fram argument som är väl underbyggda.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: