Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mi Habitación HT20

Skapad 2020-08-22 14:48 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde arbetar vi med ord för saker som finns i hemmet som möbler, färger och mönster. Vi lär oss också användbara uttryck för att beskriva ett rum samt lägesord. Grammatiska moment är adjektivets böjning, prepositioner och artiklar.

Innehåll

Grammatik/ordkunskap

Ord för hemmet

Adjektivböjning, hur adjektiv böjs efter det ord de beskriver

Prepositioner

Genitiv

Verbböjning för verben tener och ser

Läsförståelse

Kunna förstå olika beskrivningar av ett rum 

Hörförståelse

Kunna förstå en beskrivning av ett rum

Skriva

I text beskriva sitt hem 
 

Tala

Berätta muntligt om sitt hem 

Matriser

M2
Mi Habitación

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
Skriftlig beskrivning
Du ska kunna formulera dig och kommunicera i skrift.
Presentationer, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Du ska skriva en text där du beskriver ditt rum
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Du ska kunna förstå en skriftlig beskrivning av ett en person som beskriver sitt rum
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talat språk.
Tydligt talat språk och texter som är beskrivande.
Du ska förstå en muntlig beskrivning av en persons rum
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Uttrycka sig muntligt
Du ska formulera dig och kommunicera i tal
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Du ska muntligt kunna beskriva ditt eget rum
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: