Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla maskiner åk 4

Skapad 2020-08-22 15:18 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Teknik
Du har kanske redan i dag använt några enkla maskiner – saxen när du klippte naglarna, kniven när du skar brödet eller cykeln när du cyklade till skolan. En maskin är något som hjälper dig att utföra ett arbete. I detta avsnitt får du lära dig om de sex simpla maskinerna. En enkel maskin fungerar utan elektrisk hjälp. Med små tricks så kan en tung uppgift bli lättare.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Du ska lära dig om de sex simpla maskinerna, hur de används i samhället idag och deras inverkan på människan och teknikutvecklingen.

De sex simpla maskinerna är:

1) Lutande planet

2) Skruven

3) Kilen

4) Blocket

5) Hävstången

6) Hjulet

 

Hur ska vi arbeta?

Arbetsmomentet kommer att fortlöpa under ca sju veckor med en 40 minuters lektion/vecka.

Varje lektion fördjupar vi oss i en av de sex simpla maskinerna och jobbar med Minecraft där du får leva dig in och skapa dina egna tolkning av simpla maskiner.

Hela arbetsmomentet bedöms och avslutas med en uppgift där du får bygga en sprattelgubbe.

 

Vad ska du lära dig?

Arbetsmomentet har följande mål:

1) Du ska lära dig känna igen de sex simpla maskinerna i din vardag.

2) Kunna "mekanikens gyllene regel"

3) Du ska bygga en sprattelgubbe med hjälp av dina kunskaper om hävstången.

4) Diskutera i smågrupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
De sex simpla maskinerna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra arbeten.
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Eleven kan genomföra mycket enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra utvecklade fysiska eller digitala modeller genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Formulera & välja alternativ.
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Reflektera och resonera om hur de 6 simpla maskinerna påverkar vår vardag.
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
I enkla och till viss del underbyggda resonemang kan eleven relatera till några samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang kan eleven relatera till några samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang kan eleven relatera till några samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: