Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi- kroppen åk.5

Skapad 2020-08-23 09:41 i Edsskolan Östhammar
LPP om kroppen med utgångspunkt i Koll på NO åk.5
Grundskola 4 – 6 Biologi
Du kommer att få kunskap om hur kroppen fungerar. Du ska kunna namnen på några organ, veta hur de ser ut, var på kroppen de finns, vilka funktioner de har och hur de samverkar. Du ska veta vad kroppen behöver för att kunna växa, röra sig och må bra och vad som händer när man åldras.

Innehåll

Arbetsområde

När du arbetat med ”Kroppen” ska du:

 • kunna berätta om matens väg genom kroppen.
 • veta varför och hur vi andas, samt kunna ge exempel på uppgifter som blodet har. 
 • kunna förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans. 
 • veta något om energi och hur vi använder den i kroppen.
 • kunna ge exempel på något som händer med kroppen när man blir gammal.
 • veta vad som händer i kroppen i puberteten.

 

Du ska även känna till följande begrepp: matspjälkning, kolhydrater, vitaminer, protein, järn, fett, energi, saliv, matstrupe, magsäck, tarmar, luftstrupe, lungor, lungblåsor, syre, koldioxid, fotosyntes, hjärta, kammare, förmak, klaffar, blodådror, blodkroppar, blodplättar, lever, njurar, muskler, skelett, leder, kalcium, fosfor, mjölktand, emalj, foster

 

Arbetssätt

Under arbetets gång kommer vi att arbeta med:

 • Läroboken ”Koll på NO” avsnittet ”Kroppen”
 • Digitalt material från ne.se
 • Se faktafilmer om kroppen
 • Experiment där vi testar hur kroppen fungerar.
 • Diskutera med varandra för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper.

Bedömning

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas genom: 

 • Hur du följer muntliga och skriftliga instruktioner och utför övningar/uppgifter.
 • Hur aktivt du deltar i och dokumenterar experiment och undersökningar. 
 • Gemensamma diskussioner och enskilda samtal.
 • Samt genom avslutande prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
NO: biologi - kroppen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kroppens organ
 • Bi  4-6
Har kunskaper om några av kroppens organ. Kan ett fåtal namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar. Kan med stöd ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner.
Har grundläggande kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar Kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner.
Har goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på de flesta av kroppens organ och dess delar Har goda kunskaper om organens funktion och samverkan Kan förklara några av organens funktioner och beskriva hur organen samarbetar med varandra
Hälsa kost och motion
 • Bi  4-6
Har svårigheter att föra ett resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har goda kunskaper och kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan i sin helhet med några detaljer förklara och beskriva samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Systematisk Undersökningar och Laborationer
Laborationer
 • Bi  4-6
Kan genomföra undersökningar men behöver stöd för att komma vidare.
Kan genomföra enkla undersökningar.
Genomför undersökningar från början till slut utifrån tydliga instruktioner.
Dokumentation
 • Bi  4-6
Behöver stöd för att dokumentera med text och/eller bild i enkla laborationsrapporter.
Kan göra enkla dokumentationer med text och/eller bild i enkla laborationsrapporter.
Dokumenterar i text och/eller bild genom att göra laborationsrapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: