Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi V. 34-42

Skapad 2020-08-23 10:00 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Geografi
Under perioden kommer vi att arbeta med följande områden: 1. Hållbar utveckling 2. Produktion, transport och handel När det gäller undervisningsmaterial som uppgifter och genomgångar finns detta i klassens ämnesteam för SO. Eleverna har tillgång till Teams genom sina datorer. För mer info om veckoplanering, klicka på fliken "Innehåll".

Innehåll

Veckoplanering - uppdateras löpande 

V.41

 

Vi arbetar med produktion, transport och handel. Det blir fokus på lokaliseringsfaktorer och transporter. Dessutom tittar vi närmare på näringslivet i Nigeria, Indien och Brasilien. Genomgångar finns i Teams. Ge-boken s. 133-146.

 

V.40

Vi börjar veckan med att skriva klart analysuppgiften i Digiexam om HDI och ekologiska fotavtryck. På tisdag börjar vi med nästa moment som handlar om produktion, transporter och handel.

 

V.39: Vi går igenom begreppen HDI och ekologiska fotavtryck och hur dessa samverkar med varandra. Eleverna kommer bl.a. testa på https://www.klimatkalkylatorn.se/ . Eleverna kommer sedan börja med att skriva en analysuppgift om HDI och ekologiska fotavtryck på torsdagslektionen.

 

V.38 - Vi gör klart uppgiften om energikällor. Det blir genomgång om förnyelsebara energikällor utifrån solenergi, vindkraft, vattenkraft, biobränsle och geotermisk energi. 

 

V.37 - Vi fortsätter med uppgiften om energikällor. Under vecka blir det genomgång om ändliga energikällor (olja, kol, naturgas och kärnkraft. 

 

 

V.36 - Vi gör klart målen 1-6 för att sedan lära oss om mål 7 som är "Hållbar energi för alla". Eleverna kommer arbeta med energikällor i programmet Mindomo. 

 

Instruktion till uppgiften: Analys av energikällor

 

Du ska genomföra en analys av ändliga och förnyelsebara energikällor

Välj två ändliga energikällor samt två förnyelsebara energikällor och gör därefter en analys i form av en tankekarta.

 

När du gör din analys arbetar du utifrån följande punkter:  

 

-     Förklara en kortfattad faktabakgrund om varje energikälla

 

-     Vilka styrkor och svagheter finns det med energikällan? Växla mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv.

 

Du bestämmer själv hur din tankekarta ska se ut. Det viktigaste är att du utgår från frågorna.

 

Tips på källor

 

·        S. 55-67

·        https://www.vattenfall.se/elavtal/energikallor/

·        https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-energikallor

 

 

V. 35 - Vi börjar med hållbar utveckling och de globala målen. Vi kommer att gå igenom mål 1-6.  Eleverna skriver sina svar i Digiexam. 

 

V. 34 - Vi gör framtidsprognos där eleverna får undersöka framtiden med fokus på produkter och arbetsmarknaden. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: