Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation tecken

Skapad 2020-08-23 10:31 i Vallastadens särskola Linköping
Grundsärskola F – 6 Kommunikation
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället.

Innehåll

Vad vi ska lära oss:

För att öka din möjlighet att kommunicera ska du lära dig att uttrycka dig med Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Detta både för att du ska kunna kommunicera med hjälp av TAKK men också för att det ska tydliggöra det talade språket. 

Hur vi ska lära oss:

Du kommer att få göra olika val och svara på frågor med TAKK. Du kommer också få läsa böcker och sjunga sånger. 

Det här ska bedömas:

Att du kan uttrycka dina behov och känslor samt att du kan tolka andras avsikter.

Viktiga begrepp som du kommer att lära dig:

heter, sjunga, läsa, färger, frukter, matsal, rast

Så här får du visa vad du kan:

Under lektionstillfället ska du visa att du lärt dig de olika tecken som vi arbetat med. Du kommer också ges möjlighet att visa detta under hela skoldagen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbibliotek eller med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
  KOM  4-6
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9
 • Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
  KOM   9
 • Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: