Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Week 35 - 43 Looking for a job

Skapad 2020-08-23 11:40 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 7 – 9 Engelska
You will get a chance to look for a job abroad, write an application and go to an interview. We will focus on your writing and speaking skills. But we will also have time to look at your listening skills and how you can improve them.

Innehåll

 
 
Here is what you will have a chance to do:
 • Learn new words connected to jobs and professions. 
 • Search for a job abroad
 • Write a personal cover letter in order to apply for your job
 • Prepare for a job interview
 • In pairs, interview each other for your job.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Writing - Cover Letter

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag skriver min text.....
begripligt och enkelt enkla, kortare meningar där samma ord ofta upprepas, ibland talspråk som “gonna” och/eller grammatiska fel tex “she want”
tydligt och med visst flyt varierar ord och uttryck, och använder beskrivande ord tex lovely, different, skriver med visst flyt så att man inte behöver stanna upp när man läser texten, grammatiken fungerar även om enstaka fel finns
tydligt och med flyt varierar ord och uttryck, använder idiomatiska uttryck tex “in the middle of nowhere”, skriver med flyt så att texten går att läsa obehindrat, grammatiken är till stor del korrekt
Jag skriver texten med syfte...
i någon mån anpassat till syfte Har utformat texten som ett brev (med hälsningsfras och avslutningsfras) och förmedlat att man vill söka ett jobb.
med viss anpassning till syfte Har använt de flesta av delarna av ett officiellt “cover letter” som i exemplet.
med viss anpassning till syfte Har använt de flesta delar av ett officiellt “cover letter” som i exemplet.
Jag använder strategier...
i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen Använder ord som visar att det är ett brev och vad brevet handlar om.
fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen Använder vissa ord som hör till uppgiften eller yrket. Förklarar eventuella svenska företeelser.
väl fungerande strategier som löser problem och för interaktionen framåt på ett konstruktivt sätt Använder många ord som hör till uppgiften eller yrket. Förklarar väl eventuella svenska företeelser. Beskriver utförligt de delar av brevet som instruktionen anger.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: