Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ambitions

Skapad 2020-08-23 13:22 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 Engelska
I detta arbetsområde fokuserar vi på ämnet kändisskap. Eleverna får läsa texter i Digilär som handlar om olika anledningar till varför tonåringar vill bli berömda. I övningarna får eleverna möjlighet att förbereda en längre presentation om en kändis.

Innehåll

I detta arbetsområde fokuserar vi på ämnet kändisskap. Den första texten handlar om olika anledningar till varför tonåringar vill bli berömda. I övningarna får eleverna får möjlighet att förbereda en längre presentation om en kändis. Den andra texten handlar om den brittiska modellen och skådespelerskan Jameela Jamil och hur hon nyttjar plattformen hon har fått genom att bli berömd. Övningarna till denna text tar bland annat upp adjektiv för att beskriva en persons yttre och hens personlighet. Den tredje texten är en dialog mellan far och dotter om Emily Dickinson och en av hennes dikter. Texten presenterar en möjlig tolkning av dikten, men i övningarna får eleverna möjlighet att diskutera andra tolkningar.

I grammatikdelen satsar vi på verb. Verbet to be tas upp i presens och preteritum och vi tittar på de regelbundna verben i presens. Även bland övningarna till texterna hittar du några grammatikövningar, t.ex. en övning om sammandragna verbformer och preteritum av några vanliga starka verb.

Under rubriken English-Speaking Countries undersöker vi skillnaden mellan UK, Great Britain och British Isles, och eleverna får läsa om både Irland och Nordirland. Jobba gärna med kartor för att förtydliga skillnaderna för eleverna.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Ambitions

Läsning och lyssnande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå talad och skrift engelska
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.

TALA / SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uttrycka sig muntligt och skriftligt
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

Diskussion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redogöra, diskutera och agera
Eleven visar sin förståelse genom att enkelt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Eleven kan också, genom innehållet, följa budskap och instruktioner.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Eleven kan också, genom innehållet, väl följa budskap och instruktioner.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Eleven kan också, med gott resultat, följa budskap och instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: