👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2020-08-23 13:05 i Egebyskolan Mjölby
Grundsärskola F – 9 Estetisk verksamhet
Under musiken kommer vi arbeta med olika instrument och att skapa musik på olika sätt. Vi kommer även lyssna på olika genrer och jämföra dess uttryck.

Innehåll

Målet med undervisningen

Eleverna skall under hösten delta i att välja och använda olika instrument samt sjunga. Eleverna skall undersöka olika genrer genom att lyssna, skapa egen musik och dansa. De skall även jämföra dess uttryck samt lyssna till musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer. 

Så här ska vi arbeta

Eleverna kommer få möjlighet att testa olika instrument och att skapa egen musik med hjälp av digitala verktyg. Lyssna och jämföra olika genrer för att jämföra dess uttryck samt lyssna till musik från olika traditioner och tidsepoker. Eleverna kommer även få utforska att dansa efter instruktion samt fritt till olika genrer. 

Det här ska bedömas

Eleverna kommer bli bedömda utifrån deltagande under lektionerna samt igenkännande vid repetition.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  7-9
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  7-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  7-9
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  7-9
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  7-9
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  4-6
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  ES  4-6
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  4-6
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- musikskapande samt bildframställning
  ES  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9
 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
 • Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9