Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allt som lever

Skapad 2020-08-23 14:52 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Vad är liv? I detta området kommer vi beröra hur livet är uppbyggt. Vi börjar med cellens uppbyggnad och avslutar med Carl von Linnés viktiga arbete.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Det här området handlar om biologi. Vad tänker du på när du hör ordet biologi? På vilka sätt tror du att ditt liv hade varit annorlunda om det inte hade bedrivits någon biologisk forskning under de senaste 100 åren? Det finns egenskaper som är gemensamma för alla levande varelser.

Innehåll

När du läst detta område ska du ha kännedom om:

 • Veta vad biologi handlar om
 • Förklara vad som skiljer en levande varelse från något som inte lever
 • Förklara orden cell, vävnad och organ
 • Beskriva celler hos djur, växter, svampar och bakterier
 • Känna till var det finns liv på jorden
 • Förklara vad en art är
 • Veta vad Carl von Linné är mest känd för
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

 

Förmågor

Enligt kursplanen ska eleverna utveckla förmågan att

 • söka information.
 • fundera kring om informationen är viktigt och källan är trovärdig (källkritik).
 • använda informationen i ditt arbete t.ex. skriva en text eller delta i en diskussion.
 • anpassa arbetet till syfte och målgrupp (vem du riktar dig till).
 • skilja fakta från värderingar.
 • ta ställning (vad du tycker) och argumentera för varför du tycker så.
 • beskriva konsekvenser av det du tycker.
 • delta i en diskussion
 • komma på frågeställningar man kan undersökas. Ex: Påverkar storleken på en boll hur långt bollen rullar?
 • planera undersökningar.
 • genomföra undersökningar och använda utrustning på ett säkert och bra sätt.
 • dra en slutsats genom att med hjälp av resultatet svara på undersökningens fråga.
 • resonera kring rimligheten. Verkar det rätt att det blev som det blev?
 • komma på förbättringsförslag. Vilka ändringar kan man göra för att kunna lite mer på resultatet?
 • dokumentera undersökningar.
 • beskriva och förklara (vad, hur och varför?).
 • använda begrepp, modeller och teorier.
 • resonera.
 • se samband, alltså hur saker hänger ihop.

Så här kommer du att undervisas:

Vi kommer arbeta med:

 • Gemensamma genomgångar
 • Filmer
 • Instuderingsfrågor digitalt
 • Diskussion
 • fältexkursioner

 

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • Kan samtala om frågor som berör ämnet.
 • Kan söka information om ämnesområdet
 • Kan använda information för att skriva egna texter och berätta om dina kunskaper på olika sätt.
 • Delta i klass- och enskilda diskussioner
 • Deltar och utför undersökningar samt exkursion.

 

Film

Tips!

ugglansno.se

studi.se

gleerupsportal.se

Uppgifter

 • Vad är liv

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Vad är liv?

Kunskapskrav E
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A
Kommunikation
Du deltar i diskussioner och ställer frågor som till viss del för diskusionen framåt
Du deltar i diskussioner och ställer frågor som för diskusionen framåt
Du deltar i diskussioner och ställer frågor som för diskusionen framåt, utvecklar och breddat den.
Kunskap
Du har grundläggande kunskaper i området. Du visar detta genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av områdets begrepp.
Du har goda kunskaper i området. Du visar detta genom att förklara och visa på enkla samband med relativt god användning av områdets begrepp.
Du har mycket goda kunskaper i området. Du visar detta genom att förklara och visa på enkla samband med god användning av områdets begrepp.
Laborationer
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak säkert sätt.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: