Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7. Biologi - Fältstudier (HT18)

Skapad 2020-08-23 17:08 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Biologi
I denna kurs ska vi arbeta med fältstudier. Vi kommer att undersöka olika biotoper och utgå från frågeställningen "Vad är liv?" (En biotop är en biologisk term för en typ av omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma. Biotopens speciella egenskaper gör att vissa organismer trivs bättre än andra och biotopen påverkar därför vilka djur och växter som lever i området).

Innehåll

Konkretiserande mål:

 • Veta vad biologi handlar om
 • Förklara vad som skiljer en levande varelse från något som inte lever
 • Förklara orden cell, vävnad och organ
 • Beskriva celler hos djur, växter, svampar och bakterier
 • Känna till var det finns liv på jorden
 • Förklara vad en art är
 • Veta vad Carl von Linné är mest känd för

Begrepp som du ska kunna:

Biologi, organism, cell, vävnad organ, cellmembran, cellkärna, cellvägg, klorofyll, biosfär, art, hybrid, ras, släkte och domän.

Bedömning:

Du kommer bli bedömd på dina kunskaper under lektionerna, fältstudierna och en individuell rapport. För kunskapskrav se bifogad fil i form av matris.  

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vi kommer arbeta med detta område fram till vecka 38. 

Centralt innehåll

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi

Matriser

Bi
Åk 7. Biologi - Fältstudier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommentar
Begrepp
Beskriva/förklara och använda korrekta begrepp
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Kunskap
Ta ställning
Du kan med enkla motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för till viss del diskussionerna framåt.
Du kan med utvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för diskussionerna framåt.
Du kan med välutvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för diskussionerna framåt och fördjupar/breddar dem.
Resonemang
Din förmåga att föra resonemang.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Undersökningar
Genomförande av exkursion
Du kan genomföra undersökningar och du använder utrustningen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar och du använder utrustningen på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar och du använder utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Undersökningar
Dokumentation av exkursion
Din dokumentation är enkel du skapar enkla texter/framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Din dokumentation är utveckla och du skapar utvecklade texter/framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Din dokumentation är välutvecklad och du skapar välutvecklade texter/framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: