Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insekter åk 2

Skapad 2020-08-23 18:57 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 2 Biologi
Är en spindel en insekt? Varför är insekter viktiga? Hur utvecklas en insekt? Dessa frågor och fler därtill kommer du att få svar på under detta arbetsområde.

Innehåll

Undervisning:

Undervisningen kommer både att hållas i klassrummet och i naturen. Vi lär oss hur en insekt är uppbyggd och dess olika utvecklingsstadier. Vi undersöker småkryp och sorterar efter egenskaper såsom antal ben. Vi tittar på filmer, läser i NO-boken och pratar om nyttan med insekter t.ex. vid pollinering. Vi ritar och skriver. Vi lär oss några vanliga insektsgrupper och hur de lever (bisamhällen, myrstackar). 

Mål för arbetsområdet:

Att kunna

 • berätta vad som kännetecknar en insekt (6 ben, tredelad kropp, ofta vingar)
 • namnge några insektsarter eller insektsgrupper 
 • berätta om en insekts utveckling (ägg-larv-puppa-insekt)
 • berätta om någon nytta insekter gör
 • genomföra fältstudier
 • dokumentera i NO-boken med ord och bild
 • använda begreppen: 

  Huvud

  Mellankropp

  Bakkropp

  Antenn

  Vinge

  Ägg

  Larv

  Puppa

  Fasettögon

Bedömning:

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna, samt genom ett avslutande litet prov (muntligt eller skriftligt).

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3

Matriser

Bi
Insekter åk 2

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Årstider, förändringar, livscykler
 • NO   3
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. I det här arbetsområdet innebär det att kunna berätta om en insekts utveckling från ägg till vuxen insekt.
Fältstudier och undersökningar
 • NO   3
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft. I det här arbetsområdet innebär det att kunna följa instruktioner, undersöka småkryp och använda burkar, luppar och håv på ett fungerande sätt.
Observera, namnge, sortera och näringskedjor
 • NO   3
Eleven kan göra enkla observationer av årstider, namnge några djur och växter, sortera dem efter olika egenskaper samt beskriva och ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. I det här arbetsområdet innebär det att kunna sortera småkryp efter egenskaper som t.ex. antal ben. Att kunna avgöra om du hittat en insekt eller inte. Kunna berätta om någon nytta som insekter gör i naturen.
Dokumentera
 • NO   3
Eleven dokumenterar sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal. I det här arbetsområdet innebär det att rita och skriva i NO-boken, samt kunna berätta om det som dokumenterats tillsammans med lärkompisen, i en liten grupp eller när vi pratar hela klassen tillsammans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: