Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

träd, löv och barr åk 3

Skapad 2020-08-23 19:30 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Istället för "Mall för pedagogisk planering Nybohovsskolan" i rubriken, skriv; Årskurs + ämne + egen rubrik Ingresstext: En sammanfattande text om området, gärna något som får eleverna nyfikna på området eller med verklighetsanknytning. Varför ska vi arbeta med detta?
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vi ska lära oss om lövträd och barrträd i vår närhet. Vi kommer att läsa, skriva, titta på film och göra undersökningar utomhus.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med? Här beskrivs själva arbetsområdet. 

 

Eleverna kommer att få lära sig om trädets delar. Vad de heter och var de sitter. Eleverna ska få lära sig hur man systematiskt studerar ett träd för att ta reda på vad det är för ett träd. Eleven ska få lära sig att skriva fakta om trädet. Eleven ska läsa om och studera trädet för att sedan planera sin text och skriva den. 

 

Vecka: Vilka veckor vi läser detta.

Vecka 35–47

Syfte. Varför läser vi detta?

 

Eleverna ska upptäcka hur träd kan sorteras i olika grupper och att man genom olika iakttagelser kan urskilja likheter och olikheter mellan träden.  

 

Mål: Vad ska du känna till/kunna när området är färdigt.

 

Känna till namnet på några vanliga löv- och barrträd som finns i vår närmiljö.

 

Känner igen några träd med hjälp av dess löv och stam. Du kan namnge trädens olika delar, rot, stam och krona.

 

Förstå varför trädens löv ändrar färg på hösten.

 

Förstå hur ett träd förändras med årstiderna.

 

Vet vad träd gör för nytta för djur och människor.

 

Kan göra undersökningar och observationer i närmiljön.

 

Kan skriva en faktatext med hjälp av stödord.

 

Känna till fotosyntesen

 

Arbetssätt: Hur kommer undervisningen se ut?

 

Vi tittar närmare på träd, löv och barr i vår närmiljö.

 

Vi tittar på filmer och jobbar med arbetsblad.

 

Vi samarbetar i par och mindre grupper.

 

Vi läser faktatexter och skriver egna faktatexter.

 

Vi jämför olika faktatexter med varandra.

 

Vi kommer att mäta, sortera och jämföra löv och barr

 

 

Kunskapskrav: Finns under läroplan nedan.

 

 

Bedömingsform: Här skrivs hur eleverna bedöms.

 

Ditt arbete under lektionerna och delaktighet i samtal.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: