👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva nyhetsartikel

Skapad 2020-08-23 20:34 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Det finns många olika typer av texter. Vad skiljer dem åt? Vilka kännetecken har olika texter? Denna gång fokuserar vi på en nyhetsartikels struktur och innehåll. Vi repeterar även med våra små men väldigt viktiga skiljetecknen och lär oss begrepp som hör till en nyhetsartikel. Du ska få skriva en egen nyhetsartikel.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Att kunna skilja på olika typer av texter.

Att kunna skriva en nyhetsartikel med alla dess delar.

Att kunna använda skiljetecknen punkt, kommatecken, frågetecken, utropstecken och talstreck på rätt sätt.

Att ge och ta respons på texter. 

Hur ska du lära dig?

Lyssna till genomgångar. 

Göra övningsuppgifter i par och enskilt. 

Skriva en egen nyhetsartikel. 

Ge respons på någon annans text. 

 

 Hur ska du visa att du lärt dig?

Genom att du: 

Deltar aktivt i genomgångar och övningar. 

Skriver din nyhetsartikel.

Att du ger respons på en text. 

Instruktionsfilm: 

https://www.ur.se/orkaplugga/textgenrer-nyhetsartikel/

 

Uppgifter

 • Verb

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Skriva nyhetsartikel

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Ny aspekt
 • Sv  E 6
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.