Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och kärnfysik

Skapad 2020-08-23 20:49 i Alirskolan 7-9 Bollnäs
Grundskola 7 – 9 Fysik
Terminens fysikområde kommer handla om energi och kärnfysik.

Innehåll

Vi arbetar med:

De olika energiformerna

 • elektrisk energi
 • mekanisk energi
 • värmeenergi
 • strålningsenergi
 • kemisk energi
 • kärnenergi

Energiprincipen

energiomvandlingar

 

Atomens byggnad med protoner, neutroner och elektroner

atomnummer

masstal

isotop

Radioaktiva ämnen och radioaktiv strålning 

 • alfastrålning
 • betastrålning
 • gammastrålning

Användningsområden för radioaktiva ämnen.

Den radioaktiva strålningens påverkan på levande celler.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Använda fysikens begrepp, modeller och teorier

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Du behöver träna mer på detta.
Du har visat att du kan använda begrepp, modeller och teorier på en tillräcklig nivå.
Du har visat att du kan använda begrepp, modeller och teorier på en mer än tillräcklig nivå.

Fy
Öka elproduktionen

Förmågan att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
Använda naturvetenskaplig information.
Detta behöver du träna mer på.
Eleven använder den naturvetenskapliga informationen från faktabladet som stöd i sin motivering.
Ta ställning.
Detta behöver du träna mer på.
Eleven tar ställning genom att rekommendera en energikälla.
Motivera ett ställningstagande.
Detta behöver du träna mer på.
Eleven motiverar sitt ställningstagande utifrån en av faktabladets aspekter (t.ex. energiframställning) genom att: • uppge en fördel med den valda energikällan och • uppge en nackdel med någon av de andra energikällorna.
Eleven motiverar sitt ställningstagande utifrån två av faktabladets aspekter, (t.ex. energiframställning och miljöpåverkan) genom att: • jämföra två av de tre energikällorna med varandra och • uppge för- och nackdelar med dessa.
Eleven motiverar sitt ställningstagande utifrån två av faktabladets aspekter, (t.ex. energiframställning och miljöpåverkan) genom att: • jämföra de tre energikällorna med varandra och • uppge för- och nackdelar med dessa.
Anpassa ett brev till ett syfte.
Detta behöver du träna mer på.
Eleven har motiverat sitt ställningstagande enligt ovanstående krav och formulerat en enkel text med viss anpassning till syftet.
Eleven har motiverat sitt ställningstagande enligt ovanstående krav och formulerat en utvecklad text med relativt god anpassning till syftet.
Eleven har motiverat sitt ställningstagande enligt ovanstående krav och formulerat en välutvecklad text med god anpassning till syftet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: