👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

läsår planering kemi åk 7 2020-21

Skapad 2020-08-24 05:02 i Hallsta skola Norrtälje
Kemiska grunder åk 7
Grundskola 7 – 9 Kemi
Kemiska grunder

Innehåll

Läs år planering kemi åk 7 

Lärobok Gleerups digital interaktiva 

Vecka 

Område 

Aktiviteteter 

Bedömning 

35 

Kapitel 1 

Vad är kemiämne kring oss 

Ämne omkring oss 

Säkreheten I kemi arbete 

Kemi I expermen 

Kemi historisk 

 

Laboration/Lab 

lab rapport 

36 

 

Olika ämne 

Egenskap hos ämne 

Hållbar utveckling 

Mettaler 

Olika material för vår civilaisation 

Lär mer 

Repetition 

 

Månadens kemi 

Skrivuppgift 

Miljö I politiken 

37 

Kapitel 2 

Ämnes små bygstenar 

Grund ämne 

Molekyler 

Grund ämne och kemiska föreningar 

Kemiska reaktioner 

Laboration/ 

Labraport 

 

38 

 

Kemiska formel 

Lär mer 

Hållbar utveckling 

Repetition 

 

Muntligt prov 

Uppföljning 

39 

Kapitel 3 

Fast, flytande och gas 

Värme 

Fast, flytande och gas 

  

 

Månadens No 

Skrivtligt uppgift 

Plastic är fantastisk 

 

 

 

40 

"

 

Fast flyttande och gas

 

 

41 

 

 

Fryst punkt och kokpunk

 

prov

42 

 

Smältpunkt

Sammanfattning och repetition

Sista vecka för månadens NO

43 

Blandningar

Rena ämne och blandningar

Slamning

Emulsion

 Lab

 

 
 

 

 

 

 

44 

Höstlov 

Höstlov 

Höstlov 

 

Uppgifter

  • Plast