Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Matspjälkningen, näringsämne och avfall

Skapad 2020-08-24 07:50 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi ska nu jobba med matspjälkningen, det vill säga vad som händer med maten vi äter från det att vi stoppar det i munnen tills dess att resterna kommer ut. Vi kommer att beröra människans organsystem, matsmältningsorganens namn, utseende, funktion, placering, och samverkan. Samt de organ som tar hand om kroppens eget avfall.

Innehåll

Syfte - Vad ska du lära dig och VARFÖR?

För att du ska få en förståelse för vad som sker inuti din kropp med maten vi äter. Samt att kunna göra bra val av kost för att du ska må så bra som möjligt:

 • beskriver du vilka organ som ingår i matspjälkningssystemet, var de sitter, vad de gör för nytta i kroppen och hur de samverkar.
 • ger du exempel på några näringsämnen/vitaminer såsom kolhydrater, proteiner, fetter, C,D,A-vitamin och vilken funktion dessa har.
 • beskriver du något samband mellan kost och hälsa.
 • använder du biologins begrepp för ovanstående i rätt sammanhang.

 

BEGREPP: Dessa begrepp ska du kunna förklara och använda i rätt sammanhang. 

Matstrupe, matspjälkning, magmun, magsäck, tunntarm, tjocktarm, ändtarm, tarmludd, spottkörtlar, lever, njure, urinledare, urinblåsa, gallblåsa, bukspottkörtel, energi, näringsämne, mineraler, enzym, vitamin, protein, långsamma/snabba kolhydrater, fett, funktion, samband, system.

 

ARBETSSÄTT- HUR ska du lära dig? 

Genom:

 • Faktasökning i tex. Grundboken i Biologi(Utkik)..., filmer, powerpoints.
 • delta/lyssna på genomgångar.
 • Grupp- pardiskussioner.
 • Arbetsblad.
 • Tillsammans i grupp få rita en modell av matspjälkningen samt skriva små förklarande faktarutor/pratbubblor om vad som händer i varje del.

BEDÖMNING - HUR visar du vad du lärt dig?

Jag kommer att bedöma hur väl du visar:

 • din uppmärksamhet och aktivitet på lektionerna i gruppdiskussioner och med faktasökning/arbetsblad.
 • hur maten passerar genom kroppen i en bild/modell som du kommer få arbeta med tillsammans med 2 klasskamrater. Var och en av er ska kunna förklara matens väg hela vägen från munnen till ändtarmen och urinens lämnande av kroppen.
 • din förståelse när du skriver de faktarutor/pratbubblor du gör i "modellen".
 • hur matspjälkningsorganen samverkar och hur dess funktion påverkar hur vi mår.
 • skriftligt/muntligt förhör.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi - Matspjälkningen och näringsämnen - vt20

Förmågan att använda kunskaperna i biologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda information och skapa texter
Presentation Presentation - Matspjälkning
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. Du gör en enkel presentation där syftet och innehållet framgår och presenteras med viss säkerhet.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. Du gör en utvecklad presentation där syftet och innehållet framgår och presenteras på ett säkert sätt.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp. Du gör välutvecklad presentation där syftet och innehållet framgår och presenteras på ett mycket säkert sätt.
Använda information och skapa texter
Anpassning till syfte Presentation - Matspjälkning
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Förmågan att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhälle

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepsskunskaper
Du har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: