Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

tovning

Skapad 2020-08-24 08:04 i Lindbladsskolan Mjölby
tovning med inspiration från Sagan om vanten
Grundskola 3 Slöjd
Du kommer lyssna till en saga, dina bilder kommer du att tova en tavla av, du kommer lära dig mycket om ull och får och tovning!

Innehåll

målet med undervisningen är: Du sak lära dig mer om materialet ull, vilka egenskaper det har och hur ull kan användas. Du kommer att lära dig två tovningstekniker, våttovning och nåltovning

så här ska vi arbeta: Vi startar upp med att jag läser "Sagan om vanten" för dig. När du hör en saga skapar du egna bilder i huvudet, de bilderna målar du på ett papper. 

Vi kardar ull, pratar om ullens egenskaper och om vilka djur som har ull. Du ska våttova ( med vatten och såpa) en platta som du sedan nåltovar ditt motiv på. Du kommer brodera smådetaljer.

När alla sagotavlor är färdiga läser vi sagan igen och tittar på våra sagobilder.

det här kommer bedömas:

Jag kommer bedöma din idéutveckling, hur du hur du väljer färg, form, teknik och material.

Hur du kan följa instruktioner och hur du värderar ditt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
SLÖJD åk 3

 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Idé
 • Sl  1-3
Kan med stöd komma på en idé och behöver hjälp att rita den.
Kan med visst stöd komma på en idé och rita den på ett enkelt sätt.
Kan på egen hand komma på en idé och rita den.
Kan arbeta självständigt med mina idéer rita och visa olika förslag på lösningar..
Planering
 • Sl  1-3
Kan med stöd välja färg, form och material till mitt arbete..
Kan med visst stöd välja färg, form och material till mitt arbete.
Kan välja färg, form och material till mitt arbete..
Kan självständigt välja färg, form och material till mitt arbete och förklara mina val med tanke på utséende och funktion..
Genomförande
 • Sl  1-3
Kan med stöd följa en muntlig instruktion.
Kan med visst stöd följa en instruktion eller arbetsbeskrivning.
Kan arbeta efter instruktioner, eller arbetsbeskrivningar.
Kan arbetar självständigt efter instruktioner eller arbetsbeskrivningar och använda tidigare erfarenheter.
 • Sl  1-3
Kan med stöd välja arbetsmetod/teknik.
Kan med visst stöd välja arbetsmetod/teknik.
Kan välja och ge ge förslag på arbetsmetoder/tekniker.
Kan självständigt välja och ge förslag arbetsmetoder/tekniker och utföra dessa.
 • Sl  1-3
Kan med stöd välja och hantera verktyg och redskap.
Kan med visst stöd välja och hantera verktyg och redskap.
Kan välja lämpliga verktyg, redskap och hantera dessa på ett godtagbart sätt.
Kan självständigt välja verktyg, redskap och kan hantera dessa väl.
Utvärdering
 • Sl  1-3
Kan med stöd beskriva mitt arbete/arbetsinsats..
Kan med visst stöd beskriva mitt arbete/arbetsinsats..
Kan beskriva det som är bra/mindre bra med mitt arbete/arbetsinsats..
Kan på ett utförligt sätt beskriva mitt arbete/arbetsinsats med tanke på funktion och utseende.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: