👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PROJECT: MUSIC GENRES DURING THE 1900`s (YEAR 9)

Skapad 2020-08-24 08:04 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska Svenska Bild Musik
Research a music genre and present it by creating a presentation using Microsoft Sway.

Innehåll

PROJECT: MUSIC GENRES DURING THE 1900`s


CONTENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSIGNMENT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Work with the genre based on the decade/music genre (1920 - 2010) that you have been assigned. Do research and write a maximum of one and a half A4 page on your computer.

Font: Arial
Font size: 12

DISCLAIMER
Follow the structure based on the questions below and make sure that you cover all content asked for. DO NOT copy and paste content from the Internet. Research, read and summarize using your own words!

 

MÅL/TARGET
By the end of this project you should have:

 • Researched and written an informative text about your specific genre (maximum of 1,5 A4 page, Arial, font size 12)
 • Created a Microsoft Sway presentation including text, images and videos. Do not forget to add sources and references!

 

FRAMGÅNGSFAKTORER/SUCCESS STRATEGIES

 • Make sure you answer all of the questions and where needed expand on the subject
 • Research, read, summarize! Write and summarize using your own words! No copying straight off the internet.
 • The images in your Sway presentation should have the touch n´feel of the genre you present and individual images should be relevant to the text presented (look at https://www.graceland.com/ as a reference of images used).
 • Research, read your text, rewrite, refine. Repeat until happy with your result.
 • Spellcheck

 

BEDÖMNING/ASSESSMENT

 • Your work will be reviewed by your music teacher, language teacher and art teacher.
 • See matrix for specific aspects in each subject. 

 

MATERIAL/RESOURCES

 • Document with questions and structure for the presentation (see pdf-file attached under Uppgifter)
 • Google search for finding content on the internet
 • Microsoft Word
 • Microsoft Sway

Uppgifter

 • INLÄMNING: Musikgenre

 • HW: Re-write/refine your text based on the feedback in your Word document

 • LÄXA: Processkriv din musiktext - feedback 1

 • LÄXA: Processkriv din musiktext - feedback 1

 • HW: Submit your Sway link (Music Genre project)

 • HW: Submit your draft document (Music Genre project)

 • LÄXA/HOMEWORK: Processkriv din musiktext - feedback 1 Hand in your music genre text for feedback 1

 • LÄXA/HOMEWORK: Processkriv din musiktext - feedback 1 Hand in your music genre text for feedback 1

 • LÄXA: Processkriv din musiktext - feedback 1

 • DEADLINE: Research a music genre and present your work using Microsoft Sway

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9

Matriser

Sv Mu En Bl
Matrix - music genre presentation year 9

MUSIK

Not participated
Du har inte deltagit i detta projekt.
Under development
Du är på god väg att utveckla dina färdigheter
Good skills
Du har bra färdigheter.
Profficient
Du har mycket bra färdigheter.
Ny nivå
Resonera om funktion och betydelse
You can define and explain what impact the music has had on the individual as well as the society
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Kombinera med andra uttrycksformer
How well does your images, flow and other multimedia elements support and enhance your vocal presentation.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Musikaliska karaktärsdrag
How informative and educational is your presentation? Will I not only be able to grasp the music genre, but also find interesting based on the content,
Presentation är någorlunda informativ men saknar fakta för att ge en övergripande förståelse.
Presentation är informativ men saknar viss fakta för att ge en övergripande förståelse.
Presentation är informativ, utbildande och ger en övergripande förståelse för den specifika musikgenren.

BILD

Not participated
Du har inte deltagit i detta projekt.
Under development
Du är på god väg att utveckla dina färdigheter
Good skills
Du har bra färdigheter.
Profficient
Du har mycket bra färdigheter.
Ny nivå
Framställa bilder
Din hemsida innehåller bild och text
Din hemsida innehåller bild och text. Bilderna är högupplösta. Texten har rubriker och underrubriker som gör det tydligt vad hemsidan handlar om.
Din hemsida innehåller bild och text. Bilderna är högupplösta. Texten har rubriker och underrubriker som gör det tydligt vad hemsidan handlar om. Bilderna förstärker texten. Färgerna är uttänkta. Helheten känns harmonisk. Texter och bilder återspeglar den specifika musik genre.

SVENSKA

Not participated
Du har inte deltagit i detta projekt.
Under development
Du är på god väg att utveckla dina färdigheter
Good skills
Du har bra färdigheter.
Profficient
Du har mycket bra färdigheter.
Ny nivå
Verket och upphovsmannen
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Historiska och kulturella sammanhang
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.