Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Framför din åsikt och utveckla ditt skrivande

Skapad 2020-08-24 09:53 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 8 Svenska som andraspråk Svenska
Från och med vecka 35 och fram till höstlovet kommer vi att arbeta med både din muntliga och skriftliga förmåga! För att du ska kunna vara med att påverka kommer det första arbetsområdet handla om argumenterande text där du kommer få strategier för att förmedla dig i såväl tal- som skrift!

Innehåll

Under första delen av höstterminen kommer vi att arbeta med olika typer av texter. Vi kommer bland annat titta närmare på argumenterande text där du både i skrift och tal kommer få möjlighet att uttrycka dina åsikter.

Vi kommer också starta upp ett bokprojekt där vi gemensamt kommer läsa en bok, diskutera innehåll och reflektera kring budskap. Vi kommer också i grupp/par/enskilt besvara olika frågor som hör till handling för att på så sätt förbättra läsförståelse, lära oss nya ord och bli bättre på att sammanfatta och samtala kring det vi läst. 

Under hela terminen kommer vi också att försöka stärka grunderna i svenska. Att bli mer säker på skiljetecken, att skriva med språklig variation och att följa olika språkliga normer. Det är exempelvis viktigt att tänka på stor bokstav och punkt oavsett vilken text du ska skriva!

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: