👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LM-study Historia åk 5

Skapad 2020-08-24 09:53 i Norrsätraskolan Sandviken
Grundskola 4 – 6 Historia
Ett teamområden innehållande Vasatid, Östersjöriket och Frihetstiden med fokus på hur Sverige styrdes under perioderna.

Innehåll

Eleverna kommer få arbeta enligt cirkelmodellen. Vi kopplar ihop hur Sverige styrdes tidigare med hur det ser ut idag samt repeterar hur det var på medeltiden. Vi skriver gemensamma texter, texter parvis och slutligen individuella texter. I textskapandet har eleverna tillgång till stödord och tankekartor.

Textskrivande varvas med presentationer om de olika tidsperioderna för att skapa sammanhang. Ord och begrepp kommer som glos-förhör på svenskan för att koppla samman ämnena.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Historia - Vasatiden, Östersjöriket och Frihetstiden (åk 5)

Frihetstiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriver
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
skriver/berättar kort hur Sverige styrdes under Vasatiden utifrån några stödord
skriver/berättar hur Sverige styrdes under Vasatiden och vad kungens främsta uppgift var utifrån nästan alla stödord.
skriver/berättar hur Sverige styrdes under Vasatiden, vad kungens främsta uppgift var samt vad Gustav Vasa gjorde för att behålla maken inom familjen utifrån nästan alla stödord.
Skriver
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
skriver kort hur staten organiserades under Östersjöriket utifrån några stödord: (rikskansler, kungens råd, myndigheter, riksdagen, län, landshövding).
skriver kort hur staten organiserades under Östersjöriket, utifrån några stödord: (rikskansler, kungens råd, myndigheter, riksdagen, län, landshövding) samt hur kungen styrde med hjälp av rådet.
skriver kort hur staten organiserades under Östersjöriket, utifrån några stödord (rikskansler, kungens råd, myndigheter, riksdagen, län, landshövding), hur kungen styrde med hjälp av rådet, samt hur krigen påverkade Sverige positivt eller negativt.
Skriver
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
skriver kort om vilka samhällsgrupper som fanns representerade i riksdagen och vilka hattar och mössor var.
skriver kort om vilka grupper som fanns/inte fanns representerade i riksdagen, vilka hattar och mössor var och ge 2 argument om Sverige var en demokrati eller inte.
skriver kort om vilka grupper som fanns/inte fanns representerade i riksdagen, vilka hattar och mössor var och ge 2 argument om Sverige var en demokrati eller inte och jämför det med hur Sveriges demokrati är idag.