Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden år 5

Skapad 2020-08-24 10:40 i Ankarskolan Varberg
Medeltiden
Grundskola 5 Historia
Medeltiden beskrivs ofta som mörk och lite spännande i böckerna. Det fanns tappra riddare, kungar, drottningar, adelsmän och bönder. Medeltiden var en orolig tid med både krig och död och det var därför riddarna var så viktiga. I arbetet med medeltiden kommer du att få lära dig om hur Sverige blev ett kungarike med kloster, kyrkor, slott och städer. Vi kommer att lära oss om hur människorna levde på medeltiden. Vi kommer även att bekanta oss med mäktiga och starka personer och även några hemska händelser som hände på medeltiden. Välkommen till medeltiden - riddarnas tid! .

Innehåll

Genomförande

Vi kommer:
 • använda oss av våra historieböcker - Puls Historia och Utkik Historia.
 • se undervisningsfilmer.
 • ha grupp/klassdiskussioner.
 • skriva egna texter om det vi läser/ser/diskuterar.

 

Bedömning

I slutet av arbetsområdet kommer vi ha en diagnos. Du kommer också att ha möjlighet att visa vad du kan under klassrumsdiskussioner och när du skriver exit-tickets.

  Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
   Hi  4-6
  • De nordiska staternas bildande.
   Hi  4-6
  • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
   Hi  4-6
  • Den svenska statens framväxt och organisation.
   Hi  4-6
  • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
   Hi  4-6
  • Kunskapskrav
  • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
   Hi  A 6
  • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
   Hi  A 6
  • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
   Hi  A 6
  • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
   Hi  A 6
  • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
   Hi  A 6
  • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
   Hi  A 6
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: