Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abdi och bokhunden

Skapad 2020-08-24 10:49 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Under några veckor läser och analyserar skönlitteratur. V läser boken "Abdi och bokhunden" av författaren Åsa Öhnell. Under arbetsområdet tränar du på att läsa med bra flyt, du lär dig fler ord och reflekterar och analyserar kring det vi läser. Du är med i diskussionerna och pratar om vad vi har läst och de delar med dig av dina åsikter och argumenterar för varför du tycker så.

Innehåll

Arbetsgång/undervisning

 • Lyssna och läsa: Du lyssnar och läser boken "Abdi och bokhunden" med hjälp av ILT
 • Analysera: I samband med läsningen/efter läsningen reflekterar du kring textens innehåll. Du arbetar med frågor där du ibland hittar svaren i texten och ibland genom att ta hjälp av ledtrådar och dra egna slutsatser, samt genom egna erfarenheter.
 • Diskussion: Du är med och diskuterar innehållet i boken.
 • Skriva: Du svarar på frågorna till texten. Du skriver en sammanfattning av boken

Boken hittar ni på Inläsningstjänst. https://www.inlasningstjanst.se/

Vecka 35: Kapitel 1 - 3

Vecka 36: Kapitel 4 - 7

vecka 37: reflektera och samtala om bokens innehåll och sammanfatta texten skriftligt.

 

Uppgifter

 • Frågor till boken

 • Sammanfattning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Abdi och bokhunden

Läsaförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
läsa
Läser utan att stanna upp.
Läser utan att stanna upp och gör tydliga pauser vid skiljetecken.
Läser utan att stanna upp och gör tydliga pauser vid skiljetecken samt betonar ord för att göra texten mera verklig.
Ordförståelse
Läser om ordet, meningen eller hela stycket
Läser om ordet, meningen eller hela stycket. Pratar om att det liknar ett annat ord eller att det är ett sammansatt ord. Översätter ordet eller frågar vad det kan betyda.
Läser om ordet, meningen eller hela stycket. Pratar om att det liknar ett annat ord eller att det är ett sammansatt ord. Översätter ordet eller frågar vad det kan betyda. Talar om vilken ordklass ordet tillhör.

Sammanfttning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Sammanfattar delar av boken men missar viktiga delar.
Sammanfattar boken men missar några småsaker.
Sammanfattar hela berättelsen kortfattat.
Stavning
Skriver några stavfel som stör läsningen.
Skriver några stavfel som inte stör läsningen.
Skriver inga stavfel.
Skiljetecken
Skriver ibland rätt skiljetecken.
Skriver ofta rätt skiljetecken.
Skriver rätt skiljetecken.
Stor bokstav
Skriver ibland stor bokstav i början av meningarna och vid namn.
Skriver ofta stor bokstav i början av meningarna och vid namn.
Skriver stor bokstav i början på meningarna och vid namn.
Ordföljd
Skriver några meningar med rätt ordföljd.
Skriver ofta rätt ordföljd i meningarna.
Skriver rätt ordföljd i meningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: