Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa åk 3 HT20

Skapad 2020-08-24 12:03 i Bohusskolan Ale
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Här kommer en planering över hur idrotten kommer se ut under höstterminen.

Innehåll

INFO

Då det fortfarande råder COVID-19 i världen så måste vi förhålla oss till folkhälsomyndigheternas rekommendationer, det vill säga att vi kommer ha idrott och hälsa utomhus så gott det går. Med det sagt så är det ytterst viktigt att man har kläder som är bekväma och en vattenflaska med sig. Skulle det vara så att det är omöjligt att vara ute så kommer vi vara inomhus och utföra olika uppgifter kopplade till veckans aktivitet. 

Arbetssätt och undervisning

Under höstterminen i årskurs 3 jobbar vi med olika lekar, spel och rörelseuppgifter, i olika miljöer, som stimulerar den motoriska utvecklingen. Övningarna utgår ifrån de grovmotoriska grundformerna (stödja, åla, krypa, rulla, hänga, klättra, balansera, hoppa, springa, kasta, fånga). Allemansrättens grunder tar vi upp när vi är i skogen och vi provar även på att orientera i närmiljön. Vi övar också på takt och rytm i lekar och danser till musik. Det förekommer även fler lag och samarbetsaktiviteter som syftar till att utveckla elevens förmåga att kunna delta i övningar tillsammans med andra och visa hänsyn och förstå olika säkerhetsaspekter i samband med gruppaktiviteter. Vi samtalar om det vi gör och tränar oss i att sätta ord på våra upplevelser och det vi övar.

 

 

Planering idrott och hälsa HT 20 åk 3

 

Vecka

Onsdag

Lokal

35

Skogen

Ute

36

Orientering

Ute

37

Orientering

Ute

38

Promenad närmiljö

Ute

39

Samarbetslekar

inne

40

Samarbetslekar

Inne

41

Redskapsgymnastik

Inne

42

Redskapsgymnastik

Inne

43

Trampett

Inne

44

LOV

 

45

Trampett

Inne

46

Hinderbana

Inne

47

Dans

Inne

48

Dans

Inne

49

Samarbetslekar

Inne

50

Önskelek

Inne

51

Fotboll

Inne

 

Till vikarie

Om man inte känner sig bekväm med de inplanerade övningarna så kan man göra detta:

-Vara i skogen med fri lek eller planerad lek

-Rampen 

-Om vädret är dåligt OM man måste vara inomhus. Låt eleverna bästa 2 lekar som ska utföras. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott år 3

Grund
Utmaning 1
Utmaning2
Rörelse
Grovmotoriska grundformer som springa, hoppa och klättra.
Deltar och försöker på egen hand utföra och anpassa rörelser i olika aktiviteter, både inomhus och utomhus. Behöver ibland stöd och stöttning.
Deltar självständigt samt utför och anpassar rörelser relativt väl i olika aktiviteter, både inomhus och utomhus.
Deltar självständigt samt utför samtliga övningar genom att anpassa rörelser till aktiviteter, både inomhus och utomhus.
Behärskar de flesta motoriska grundformerna (klättra, hoppa, springa,balansera, studsa en boll, krypa)
Behärskar de motoriska grundformerna.(klättra, hoppa, springa,balansera, studsa en boll, krypa)
Dans och rörelse
Anpassar till viss del rörelser till takt och rytm.
Anpassar rörelser och utför enkla danser till takt och rytm.
Simning
Klarar av att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
Kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.
Säkerhet och hänsynstagande
Följer oftast reglerna. Tar ibland hänsyn till andra och tar ansvar för sig själv vid olika lekar och spel. Kan samarbeta med de flesta.
Följer reglerna. Visar hänsyn och uppmuntrar kamraterna. Kan samarbeta med alla.
Följer alltid reglerna. Visar stor hänsyn och uppmuntrar kamraterna. Kan samarbeta med alla.
Friluftsliv
Orientering
Kan orientera sig i närmiljön och känner till hur enkla kartor är uppbyggda.
Har kännedom om väderstrecken, kartans färger samt några karttecken.
Känner igen de vanligaste karttecknen och kan orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda karta.
Allemansrätten
Har viss kännedom om allemansrätten.
Har kännedom om allemansrättens grunder som t.ex att man inte får skräpa ner samt göra upp eld var man vill.
Organisera och leda
Kan med stöd av en vuxen leda en klasskamrat i en aktivitet.
Kan planera och leda en aktivitet för klassen.
Planerar, leder och utvärderar tillsammans med andra en gemensam aktivitet för klassen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: