Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetition Första världskriget / Mellan krigstiden

Skapad 2020-08-24 12:25 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Första och Andra världskriget
Grundskola 7 – 9 Historia
Första världskriget började som en konflikt mellan två maktblock i Europa. Allt fler länder blev dock indragna i konflikten och stridigheterna berörde till slut alla världsdelar. När kriget var slut hade världskartan förändrats och mängder av nya länder hade bildats. I Ryssland utbröt en revolution som ledde till att kommunistpartiet fick makten och Sovjetunionen bildades.

Innehåll

Vi kommer att repetera första världskriget för att senare gå in på Mellankrigstiden. 

När du läst detta område ska du ha kännedom om:

 • ge några olika förklaringar till varför kriget bröt ut.

 • beskriva några viktiga händelser under den ryska revolutionen och ge någon förklaring till att revolutionen bröt ut just under första världskriget.
 • beskriva andra viktiga följder av första världskriget (exempelvis Parisfrederna och vad som hände i Norden).
 • kunna använda och följande begrepp: nationalism; imperialism; bolsjeviker; kommunism; fredsrörelsen (pacifism); Nationernas förbund; demokratin.

 

Förmågor

Enligt kursplanen ska eleverna utveckla förmågan att

 • använda en historisk referensram
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia
 • använda historiska begrepp

 

 

Så här kommer du att undervisas:

Vi kommer arbeta med:

 • Film
 • Instuderingsfrågor finns under uppgifter här i Unikum och på Teams. 
 • Diskussioner
 • Text

 

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • Kan samtala om frågor som berör ämnet.
 • Kan söka information om ämnesområdet
 • Kan använda information för att skriva egna texter och berätta om dina kunskaper på olika sätt.
 • Delta i klass- och enskilda diskussioner

Filmer

 

Kortare film

Uppgifter

 • Enklare material Första världskriget

 • Grupparbete - Första världskriget

 • Podcast

 • Första världskriget/Mellankrigstiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: