Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsteknik

Skapad 2020-08-24 13:17 i Förskolan Orion AB Fristående förskolor
Förskola
Vi vill öka barnens intresse och medvetenhet om vilken teknik som finns runt dem i vardagen.

Innehåll

Målsättning:

Öka barnens intresse och medvetenhet om vilken teknik som finns runt dem i vardagen. Ge barnen möjligheter att tidigt utveckla sitt intresse för teknik, för att på så sätt ta till sig de kunskaper som behövs att förstå omvärlden.

 

Hur gör vi:

Vi letar efter teknik i vardagen. Hur fungerar det? Vad är teknik och vilken nytta har vi av teknik? Praktiska aktiviteter för att på ett enkelt sätt synliggöra teknik i barnens vardag. Skapa aktiviteter där vi gör barnen medvetna om olika tekniska begrepp som hävstångsprincipen och hjulet mm. Pedagogerna tar på sig sina "teknikglasögon" och tillsammans med barnen utforskar hur saker och ting fungerar och dessutom benämner/pratar om det vi ser och gör och tillsammans reflekterar över det, så kan det förhoppningsvis bidra till att barnen får bra grundkunskaper och i framtiden förknippar begreppet teknik med något positivt!

 

Hur gick det? Hur var intresset hos barnen?

 

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
  • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: