👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska grund: Level C An English Start

Skapad 2020-08-24 13:18 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Grundskola F – 9 Engelska
During week 35-43, we will work with a theme called An English Start. We are going to work with grammar, reading, pronounciation, listening and writing.

Innehåll

During week 36-43, we are going learn new grammar and new words. We are going to read and practice pronounciation. You are going to work with listening and writing.

Preliminär tidsram och examinationsform

You are going to work with the following projects:

 

·      Grammar project 1 

Vad du ska kunna...

Vad du ska arbeta med...

Hur du ska visa...

 • grammatiska strukturer

 • tala så att andra förstår

 • skriva en text

 • ställa frågor

 • Oregelbundna substantiv = Irregular nouns

 • Oräknebara substantiv = Uncountable nouns

 • Personliga pronomen = Pronouns

 • Genomföra prov på de olika momenten

 

·      Reading Project  

Vad du ska kunna

Vad du ska göra 

Hur du ska visa

 • använda lässtrategier

 • förstå texter om välbekanta ämnen

 • förstå texter om vardagliga situationer

 • förstå texter om intressen /personer/platser/händelser/

aktiviteter

 • förstå texter om åsikter/känslor/erfarenheter

 • tala  enkelt 

 • arbeta med ett häfte om lässtrategier


 • läsa, enskilt, för olika typer av texter för din lärare

 • högläsning med flyt och bra uttal


 • besvara frågor muntligt på innehållet

 

·      Eget arbete med teman

You are also going to work with your own material. In google classroom, you can work with Word on the strees, Life on Scilly and Learn English.Week

Theme

What to do

36

Grammar Project 1

Reading Project

Eget arbete

Nouns

Reading strategies

37

Grammar Project

Reading Project

Eget arbete

Personal nouns

Reading

38

Grammar Project

Reading Project

Eget arbete

Reflexive Pronouns

Reading

39

Grammar Project

Reading Project

Eget arbete

Possessive Pronouns

Reading

40

Grammar Project

Reading Project

Eget arbete

Demonstrative Pronouns

Reading

41

Grammar Project

Reading Project

Eget arbete

Relative Pronouns

Reading

42

Grammar Project

Reading Project

Eget arbete

Repetition grammar project 1 (nouns)

Reading

43

Grammar Project

Reading Project

Eget arbete

Prov grammar project 1 (nouns)

Avslutning, kollar hur mycket du har utvecklats

Reading

 

Uppgifter

 • Skugguppgift: Prov Pronouns, nouns, reading

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9