Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi och hållbar utveckling

Skapad 2020-08-24 13:41 i Central barn- och elevhälsan Falkenberg
Under några veckor kommer vi att arbeta med att skapa förståelse för hur naturen fungerar, hur vi människor påverkar vår jord och vad en hållbar utveckling är.
Grundskola 9 Biologi
Under några veckor kommer vi att arbeta med att skapa förståelse för hur naturen fungerar, hur vi människor påverkar vår jord och vad en hållbar utveckling är. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att lära mer om hur naturen fungerar och samverkar, samt förstå vilken påverkan vi har på vår jord. 

Kursen kommer även att handla om hur vi genom vad vi gör kan påverka och bidra till en hållbar utveckling. 

Bedömning - vad och hur

Muntliga diskussioner 

Skriftlig uppgift

Undervisning och arbetsformer

Muntliga diskussioner

Eget arbete, PLANETEN

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: