Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 8 Section 3 -The Environment

Skapad 2020-08-24 13:53 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 8 Engelska
In this section, we will practice, reading, writing, listening and grammar. Texts that we will work with are: -Global Warming -Threats to the Environment -Recycling -How to be Green -Green Peace -All summer in a day

Innehåll

Wings 8 Section 3- The Environment

Syfte - förmågor från kursplanen:

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 Gemensamt i klassen kommer vi att lyssna på texter, läsa texter, göra hörövningar och diskutera olika teman inom ämnesområdet

I grammatiken går vi igenom och tränar på följande moment:
- någon, något, några
- Must och Have
- Brukar, brukade

 Ni kommer också att få läsa autentiska nyhetsartiklar och titta på engelsktalande nyhetsinslag för att träna er förmåga att förstå engelska i både tal och skrift. Vissa gör vi gemensamt men ni kommer också att få välja själva och söka på internet.

Vi kommer också att ha utrymme på att välja texter och uppgifter i workboken. I workbook kan du träna ytterligare på de olika förmågorna och uppgifterna är uppdelade enligt följande: words and phrases, reading, speaking, writing, listening.

Bedömning:I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

  • visar förståelse av de texter ni läser och de hörövningar vi gör
  • skriver texter
  • deltar muntligt i diskussioner och frågor kring olika texter och nyhetsartiklar

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov där följande delar kommer att ingå:
Läsförståelse, hörförståelse, ordkunskap, grammatik och en skrivuppgift.

 

         

Uppgifter

  • Lesson plan

Matriser

En
English Rubric - Nannaskolan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna (hörförståelse)
Du förstår det mesta av innehållet i enklare talad engelska som talas lagom fort. Du förstår och följer talade instruktioner ganska bra.
Du förstår det mesta av innehållet i vardaglig engelska som talas i normalt tempo. Du förstår och följer talade instruktioner bra.
Du förstår det mesta av innehållet i mer avancerad engelska även om sammanhanget är obekant. Du förstår och följer talade instruktioner.
Läsa (läsförståelse)
Du kan förstå det mesta av innehållet i korta och enkla texter. Du kan hitta viss information, tydliga detaljer, som du behöver för att svara på specifika frågor. Du förstår och följer skrivna instruktioner ganska bra.
Du kan förstå det mesta av innehållet i avancerade texter. Du kan hitta viss information, detaljer, som du behöver för att svara på specifika frågor. Du förstår och följer skrivna instruktioner bra.
Du kan förstå innehållet i mer avancerade texter. Du kan hitta och förstå information, detaljer, som du behöver för att svara på specifika frågor. Du förstår och följer skrivna instruktioner.
Skriva (uppsats)
Du kan uttrycka dig på ett enkelt sätt när du skriver olika typer av texter. Du kan på ett enkelt sätt anpassa det du skriver enligt uppgiften. Du kan på ett enkelt sätt anpassa ordförråd och grammatik enligt uppgift.
Du kan uttrycka dig på ett sammanhängande sätt när du skriver olika typer av texter. Du kan på ett bra sätt anpassa det du skriver enligt uppgiften. Du kan på ett avancerat sätt anpassa ordförråd och grammatik enligt uppgift.
Du kan uttrycka dig på ett mer avancerat och sammanhängande sätt med detaljer när du skriver olika typer av texter. Du kan på ett avancerat sätt anpassa det du skriver enligt uppgiften. Du kan på ett mer avancerat sätt anpassa ordförråd och grammatik enligt uppgift.
Tala (prata med andra)
Du kan prata med någon annan genom till exempel enklare frågor och svar. Du pratar i ett långsamt tempo och är inte den som driver samtalet.
Du talar engelska tillräckligt flytande så att en engelsktalande kan förstå dig. Du pratar aktivt och är en del av samtalet. du använder ett mer avancerat uttryckssätt.
Du talar engelska där du uttrycker dig flytande och spontant och behöver inte lång tid för att hitta rätt ord. Du pratar aktivt och är en del av samtalet samt driver diskussioner framåt. Du använder dig av ett avancerat ordförråd och uttryckssätt.
Tala (presentationer)
Du kan använda enklare ord och fraser när du presenterar ett ämne. Du använder dig av enklare information (fakta) i dina presentationer.
Du använder ord och fraser anpassat efter syfte och mottagare. Du använder dig av mer än bara fakta i dina presentationer.
Du använder avancerade ord och fraser anpassat efter syfte och mottagare. Du uttrycker åsikter, beskriver och diskuterar i dina presentationer. Du använder dig av ett väl anpassat ordförråd och uttryckssätt.

En
Kunskapskrav engelska åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Förstå skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra, diskutera & agera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja & använda material
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulera sig i skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulerar sig anpassat
-
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta & förbättra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Diskutera & jämföra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: