Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eget projekt åk 9

Skapad 2020-08-24 13:57 i Spängerskolan Kristianstad
Slöjda köksredskap
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Det här året styr du själv vad du vill slöjda i dialog med läraren.

Innehåll

Dessa förmågor övas i slöjdämnet Lgr11

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

Du ska öva och visa att du kan:

- utveckla en idé till ett eller flera köksföremål
- formge och framställa ett eller flera köksföremål
- formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.  
- använda redskap och maskiner på ett ändamålsenligt och säkert sätt
- pröva och ompröva hur material och tekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion
- dokumentera och redovisa din arbetsprocess i ord och bild i ett dokument som du hittar i Google Classroom. En bild per lektion + bild på valt material innan och din färdiga produkt efter arbetsprocessen. Här redovisar du också dina olika val och motiveringar (se ovan) i arbetsprocessen.
värdera din arbetsprocess samt resultat.
- tolka slöjdföremåls uttryck

 

Uppgifter

 • Eget projekt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Eget projekt

Bedömningsmatris till uppgift KÖK

E
C
A
Formge och framställa
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Ditt slöjdföremål innefattar få och avskilda delmoment. Till exempel en skärbräda i ett stycke massivt trä. I ditt slöjdarbete visas dina kunskaper om material, metoder och formgivning delvis påverkar genomförandet. T.ex. val av tyg med hänvisning till tvättmöjligheter.
Ditt slöjdföremål innefattar flera delmoment som påverkar varandra. Till exempel ett fyllt mjukisdjur bestående av sammansatta delar. I ditt slöjdarbete visas dina kunskaper om material, metoder och formgivning tydligt påverkar genomförandet. T.ex. färg och form motiveras utifrån det sammanhang där föremålet ska användas.
Ditt slöjdföremål innefattar många delmoment som hänger samman och växelverkar med varandra. Till exempel en mobil med rörliga delar av olika material och storlek. I ditt slöjdarbete visas dina kunskaper om material, metoder och formgivning tydligt och välgrundat påverkar genomförandet. T. ex. val av material och sammansättningsmetoder görs i relation till tänkt funktion.
Följa instruktioner / Ta egna initiativ
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
En förlaga, muntlig instruktion eller enkel typ av mönster/beskrivning styr ditt arbete i stor utsträckning. Till exempel att läraren instruerar eleven steg-för-steg.
Du försöker själv eller med hjälp påverka arbetets utförande eller formgivning. Till exempel tar du egna förslag till utveckling, eller uttrycker önskemål om alternativ i dialog med läraren.
Du prövar eller uttrycker förslag på hur ett arbete kan utvecklas i relation till en förlaga eller beskrivning. Till exempel ger du egna motiverade eller utprövade förslag till utveckling på egen hand eller i dialog med läraren.
Säkerhet och precision med verktyg
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
I ditt slöjdarbete visar du grundläggande kunskap om användningsområde och säkerhetsaspekter gällande slöjdutrustning. Till exempel genom att kunna skilja på filar för trä- respektive metallarbete, eller hantera och ställa in lämplig temperatur på ett strykjärn.
I ditt slöjdarbete visar du kunskaper i användande av slöjdutrustning. Till exempel att välja och ställa in symaskin på rätt sätt för ett visst arbete, eller välja lämplig typ av borr och följa säkerhetsregler för pelarborrmaskin.
Du visar kunskaper i användande av slöjdutrustning på ett sådant sätt att redskap, verktyg och metoder används och kombineras på ett lämpligt, säkert och ändamålsenligt sätt. Till exempel löda med en lämplig kombination av olika lod på ett säkert sätt. Karda, färga och tova ull på lämpligt sätt och i lagom mängd i förhållande till ett visst slöjdarbete.
Formulera och formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Till exempel att efter handledning från läraren konstatera ”Då ska jag alltså göra så här…”
Till exempel att föreslå ett sätt eller en åtgärd som därefter preciseras i samspel mellan lärare och elev.
Till exempel att själv föreslå ett lämpligt sätt eller en åtgärd som har förutsättningar att fungera.
Utveckla idèer
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Du följer de exempel läraren använder, eller gör oreflekterat som någon kamrat.
Du tar utgångspunkt i erbjudet inspirationsmaterial och utvecklar idén vidare.
Du tar utgångspunkt i erbjudet inspirationsmaterial och söker själv upp kompletterande inspirationsmaterial eller källor.
Pröva och om pröva
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Du anger sällan i förväg vad som önskas och hur detta skall uppnås - ”det blir som det blir”. Till exempel låta tygets bredd avgöra storleken på en kudde utan hänsyn till önskad form, sammanhang eller uttryck.
Du vet vad som eftersträvas och försöker utifrån det, eller genom värdering av det redan gjorda, komma närmare det önskade. Till exempel genom att färgsättning eller form ändras efter att du konstaterat att du inte är nöjd.
Du vet vad som eftersträvas och försöker utifrån det, eller genom värdering av det redan gjorda, komma närmare det önskade genom medvetet och strukturerat prövande. Till exempel välja tygrutor till ett lapptäcke genom att jämföra möjliga kombinationer.
Ge omdömme
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Till exempel ”Arbetet blev bra för det var lätt, gick fort och fick en form och funktion jag gillar”.
Till exempel ”Arbetet har gått bra för att mössan signalerar det önskade uttrycket, men det har krävts några olika försök med sättet att justera storleken för att det skulle fungera”.
Till exempel ”Arbetet har gått bra för att lådan fyller sin tänkta funktion och är enkel att låsa. Men med facit i hand borde jag valt massivt trä istället för plywood vilket blivit snyggare i sammansättningarna men ändå tillräckligt starkt, och dessutom till en lägre materialkostnad”.
Använda slöjdspecifika begrepp
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Du använder vissa begrepp (till exempel hammare, tova, skiss) kopplade till material, tekniker eller arbetsprocessen.
Du använder riktiga begrepp kopplade till material, tekniker eller arbetsprocessen på ett sådant sätt att det bidrar till precisering (till exempel drivhammare, våttova, tredimensionell skiss).
Du använder ofta riktiga och relevanta begrepp för material, tekniker och arbetsprocessen. Begreppen (till exempel drivhammare, våttova, tredimensionell skiss) används på ett sådant sätt att de bidrar till preciserad förståelse.
Tolka slöjdföremåls uttryck
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. ”Jag tycker kavajen ser högtidlig men gammaldags ut. Den ser ut som om en sån man hade på sig förr när man gick i kyrkan på söndagarna”.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. ”Jag tror bokhyllan är från 1970-talet. Färgen, stilen och de fula vitrindörrarna påminner om foton från min mormor och morfars första lägenhet”.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. ”Jag uppfattar att smycket har kopplingar till samiskt hantverk genom blandningen av trä, horn och detaljer i silver. Samtidigt känns det modernt genom den graverade dekoren. Jag känner igen flera av symbolerna från emokulturen”.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: