Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2020-08-24 14:00 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Biologi
I det här arbetsområdet kommer ni få lära er hur alla djur och växter i vår natur samspelar för att skapa ett fungerande ekosystem. Vi kommer även prata om hur vi människor påverkar naturen samt hur naturen förändras av detta. Vi kommer att fokusera på att kunna använda begrepp och resonera. I detta arbete kommer du att få ta ställning till saker som påverkar miljön.

Innehåll

Konkretisering av målen

·         Kunna ta ställning och diskutera utifrån hur näring rör sig i en näringskedja (1, 2)

·         Kunna ta ställning hur miljön påverkas av miljögifter och annan yttre påverkan (1, 2, 13)

·         Utföra en exkursion och dokumentera den (5)

·         Kunna resonera och argumentera kring ekosystem och miljögifters påverkan (12, 13)

·         Kunna beskriva och förklara vad ett ekosystem är samt hur organismer samspelar (10)

·         Kunna ge exempel på olika ekosystem och beskriva dessa (10)

·         Kunna beskriva och förklara människans påverkan på miljön (10, 12)

·         Kunna beskriva och förklara vad en näringskedja och näringsväv är (10, 12)

·         Kunna beskriva och förklara hur energi och materia rör sig i ett kretslopp (10)

·         Kunna beskriva och förklara vad anrikning är och hur miljögifter påverkar organismer (10, 12)

Vecka

1

2

3 (lab)

35

Introduktion – Ekosystem

Biotop & habitat

Djurgrupper

36

Energi

Näringskedjor/väv

Exkursion

37

Miljö

Miljögifter

Resonemang

38

Buffert 

Buffert

Prov

 

Uppgifter

 • Biologiprov Ekologi åk 8

 • Exkursion ekologi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi Kunskapskrav åk 7-9

Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

Insats krävs
E
C
A
1
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med ….. motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
enkla
utvecklade
välutvecklade
2
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som …… diskussionerna framåt.
till viss del för
för
för och fördjupar samt breddar

Genomför systematiska undersökningar i biologi

Insats krävs
E
C
A
5
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även … enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
bidra till att formulera
formulera efter någon bearbetning
formulera

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i samhället, naturen och inuti människan

Insats krävs
E
C
A
10
Eleven har … kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att … dessa med … användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
grundläggande ge exempel på och beskriva viss
goda visa på samband inom relativt god
mycket goda förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag god
12
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då … ekologiska samband och … energiflöden och kretslopp.
enkelt identifierbara kemiska ger exempel på
komplexa kemiska förklarar och visar på samband mellan
komplexa förklarar och generaliserar kring
13
Dessutom för eleven … underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och … några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
enkla och till viss del visar på
utvecklade och relativt väl visar på fördelar och begränsningar hos
välutvecklade och väl visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: