Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent

Skapad 2020-08-24 14:05 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundskola 8 Matematik
Vi kommer att arbeta med det centrala innehållet procent under fyra veckor och då fokusera på förmågorna metod, problemlösning och kommunikation.

Innehåll

Du ska kunna

använda dig av sambandet mellan andel, del och det hela för att lösa vardagliga problem

utföra andelsberäkningar

metod för beräkningar av delen

metod för beräkning av det hela

utföra beräkningar med ränta och räntesats i verkliga situationer

visa tydliga lösningar som är lätta att följa

värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

 

Undervisning:

Genom diskussioner, aktiviteter i klassrummet och hemuppgifter kommer vi att träna och bedöma ovanstående konkretiserade mål. 

Begrepp:

Du ska kunna använda följande begrepp

Procentform, täljare, nämnare, förlängning, förkortning, del, andel, det hela, procentenhet, ränta, räntesats, förändringsfaktor.

 

Vecka

Lärandemål

Arbetsuppgifter

35

 

Repetition

Screening

36

Utföra andelsberäkningar


Visa tydliga lösningar som är lätta att följa

1:1 Andelen s. 8-16

1:2 Höjning och sänkning 

s.17-23

37

Metod för beräkningar av delen1:3 Hur stor är delen 1

1:4 Hur stor är delen 2 s. 25-37

38

Metod för beräkning av det hela


Utföra beräkningar med ränta och räntesats i verkliga situationer


Använda dig av sambandet mellan andel, del och det hela för att lösa vardagliga problem

1:5 Det hela

1:6 Ränta   

s. 38-50

39

Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

Blandade uppgifter s. 50-58

Repetition s. 307-309

Uppgifter

 • Prov Procent vecka 39

 • Prov Procent vecka 39

 • Prov kapitel 1

 • Prov kapitel 1

 • Uppföljning av veckans lärandemål v. 38

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik kunskapskraven 7-9

Problemlösning

Kunskapskrav
Insats krävs
E
C
A
Lösa problem, använda strategier och metoder samt formulera modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett […] genom att välja och använda strategier och metoder med […] till problemets karaktär samt […] enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning bidra till att formulera
relativt väl fungerande sätt förhållandevis god anpassning formulera (efter någon bearbetning)
väl fungerande sätt god anpassning formulera
Resonera om val av tillvägagångssätt och resultatets rimlighet samt ge förslag på alternativ
Eleven för […] resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan […] på alternativt tillvägagångssätt.
enkla och till viss del underbyggda bidra till att ge något förslag
utvecklade och relativt väl underbyggda ge något förslag
välutvecklade och väl underbyggda ge förslag

METODER

Kunskapskrav
Insats krävs
E
C
A
Ny aspekt
Välja och använda matematiska metoder, göra beräkningar och lösa uppgifter
Eleven kan välja och använda […] matematiska metoder med […] till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med […]
i huvudsak fungerande viss anpassning tillfredsställande resultat.
ändamålsenliga relativt god anpassning gott resultat.
ändamålsenliga och effektiva god anpassning mycket gott resultat.

RESONEMANG

Kunskapskrav
Insats krävs
E
C
A
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt, använda matematiska uttrycksformer
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett […] och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med […] till syfte och sammanhang.
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: