Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria: antiken och medeltiden, v. 35-39, HT20

Skapad 2020-08-24 14:15 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om två litterära epoker: antiken och medeltiden. Syftet är att du ska lära dig om vilken typ litteratur som skrevs under dessa epoker samt om några författare och deras verk.

Innehåll

Litteraturhistoria: antiken och medeltiden

Svenska, 06, v 35-39
Förberedd av Linn Langefors
Classroom: spc5dwy

 

 

 

 

 

Syfte
Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om två litterära epoker: antiken och medeltiden. Syftet är att du ska lära dig om vilken typ litteratur som skrevs under dessa epoker samt om några författare och deras verk.

 

Mål

Vi arbetar mot följande mål:

v  Du ska lära dig tolka, förstå och analysera texter från olika medier.

v  Du ska lära dig att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

v  Du ska lära dig mer om skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

v  Du ska lära dig mer om de litterära genrerna lyrik, dramatik och myter, och hur­­ genrerna skiljer sig från varandra, både till form och innehåll.

v  Du ska få kunskap om några skönlitterärt betydelsefulla verk och de historiska och kulturella sammanhang där verken har skapats.

Material

Vi kommer i huvudsak att arbeta med Svenska Direkt 8 när det gäller faktatexterna. De skönlitterära texterna kommer ni att få uppkopierade i ett häfte. Samtliga texter kommer från böcker som finns tillgängliga via Legimus eller Inläsningstjänst. Du kommer också att få ett häfte med uppgifter kopplade till texterna. Du är själv ansvarig för att hålla koll på dina häften! Om du gör av med dem får du kopiera av en kompis. Uppgiftshäftet kommer dock att läggas ut som pdf i Classroom. Om din kopia försvinner får du själv skriva ut ett nytt.

 

 

 

Planering

Här under följer planeringen för arbetsområdet. Glöm inte att läsa här om du är sjuk, så att du ser vad du behöver ta igen!

Vecka

Måndag

Tisdag

Torsdag

Att göra

35

Introduktion

 

Repetition studieteknik

 

Genomgång fabler.

 

Återberätta en fabel. Uppgiften lämnas in under lektionen.

Genomgång: Litteraturens sju epoker + Antiken.

 

Sv. Dir. 8 s. 204-205, 209-211

 

Start Lysistrate

 

 

Lysistrate, text + frågor

Återberätta en fabel lämnas in under måndagslektionen.

 

Gör klart Lysistrate hemma om du inte hinner under lektionen.

36

Genomgång Lysistrate

 

Sofokles & Kung Oidipus, text + uppgifter.

 

Genomgång epik + versmått

 

Homeros & Illiaden

 

Sv. Dir 8 s. 206-207

 

Genomgång lyrik

 

Sapfo: text + uppgifter

 

Sv. Dir 8 s.208

 

Gör klart hemma det du inte hann göra under lektionen!

37

Bibeln: Höga Visan.

 

Sv. Dir 8 s. 214-215

 

Vikingatiden: gränsen mellan antiken & medeltiden

 

Den poetiska Eddan:  Valans spådom

 

Sv. Dir 8 s. 219-220

Genomgång medeltiden + riddarromanerna

 

Tristan & Isolde

 

Sv. Dir 8 s.216-218, 222-223

 

Gör klart hemma det du inte hann göra under lektionen!

38

Tristan & Isolde, fortsättning.

 

Genomgång ballader

 

Rolandssången & Balladen om Herr Olof och älvorna

 

Sv. Dir 8 s. 224-225

Uppsamlingspass: gör klart de uppgifter du har efter dig.

 

För den som är klar: Commedia De’ll Arte – dramatik under medeltiden.

 

39

Film: Tristan & Isolde

 

Häftet lämnas in!

Film: Tristan & Isolde

 

Film: Tristan & Isolde

 

Uppgifter till filmen

Häftet lämnas in måndag!

 

 

Bedömning

Dina kunskaper kommer i huvudsak att bedömas genom de uppgifter och texter du jobbar med i häftet som du får ut. Häftet lämnas in i slutet av arbetsområdet.

Vi arbetar med följande kunskapskrav.

E-nivå

C-nivå

A-nivå

Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer.

 

Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer.

 

Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett mycket bra sätt när och varför saker händer.

Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i olika verk på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.

Du kan förstå och diskutera budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.

Du kan förstå och diskutera dolda budskap i olika verk på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.

Du kan diskutera på ett enkelt sätt om olika verk och om personerna som skapat dem.

Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om olika verk och om personerna som skapat dem.

Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om olika verk och om personerna som skapat dem.

Du kan dra ganska bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.

Du kan dra bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.

Du kan dra mycket bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: