Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden, förskola och hem och matematik

Skapad 2020-08-24 14:16 i Linden Örebro
Förskola
Under augusti, september och oktober kommer vi att fokusera extra på läroplansområdena normer och värden, förskola och hem samt matematik utifrån vårt pedagogiska årshjul

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: