Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sortering

Skapad 2020-08-24 14:20 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F
Varför sorterar vi? Vi tränar förmågan att urskilja enskilda egenskaper utifrån olika kriterier samt göra olika jämförelser.

Innehåll

    Beskriv temat/projektområdet.

    Sortering är grunden för mycket inom området matematik.

    Eleverna får sortera efter egna kriterier och av oss givna kriterier.

    Vi jämför och undersöker utifrån begreppen lika, olika och par.

 

3.   Vilket centralt innehåll utgår vi ifrån?

     

 • Syfte
 • Lgr11
   pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • Centralt innehåll
 • Lgr11
  Matematiska resonemang och uttrycksformer Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
 • Lgr11
  Matematiska resonemang och uttrycksformer Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring
 •  

Formulera mål.

Eleverna undersöker och urskiljer likheter och olikheter som gör att olika föremål kan sorteras tillsammans.

Eleverna kan urskilja ett specifikt föremål utifrån specifika kriterier sm tex en röd knapp med fyra hål men också att inte plocka en röd knapp med fyra hål.

 

5.      Arbetssätt och metod.

     Vi arbetar i par/grupp eller enskilt.

     Vi sorterar med olika material: knappar, färgploppar, strumpor, korkar och naturmaterial.

     Knapparna sorteras efter färg, form, storlek, antal hål, tjocklek och material. Strumporna sorteras efter mönster, identiska, lika samt bilda identiska par. 

     De får sortera efter givna kriterier och efter kriterier de själva kommer på.

     De får försöka lista ut efter vilket kriterium någon annan har sorterat

 

Tidsplan.

4 veckor

 

7.      Reflektion och utvärdering.

       1 gång i veckan vid planering.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: