Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN´s 17 globala mål

Skapad 2020-08-24 14:22 i Hällaryds skola Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Geografi
I det här arbetsområdet kommer vi att bekanta oss med de 17 mål som FN satt upp att vi ska nå upp till innan år 2030. Några av de saker som berörs är fattigdom,

Innehåll

Vi kommer att arbeta med Agenda 2030 i grupp, göra en självskanning, se filmer och arbeta med en av punkterna, då eleven sammanställer området och försöker se om vad vi kan göra nationellt, kommunalt och lokalt.

Agenda 2030 är FN:s 17 sammanställda globala mål, som alla världens länder har skrivit under på att arbete mot och vara klara 2030. Det handlar om hållbar utveckling.

Ha god insikt i demokratiska fördelar/svagheter samt hur de demokratiska beslutsprocesserna fungerar.

Eleven kommer att bedömas genom delaktighet i diskussioner/resonomang. Skriftlig sammanställning av målen med egna reflektioner och förslag. 

Skriva resonerande med argument om elevnära samhällsfrågor.

Skriftligt förklara ord och begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6

Matriser

Sh Ge
FN´s 17 globala mål

Nivå 1: Öva mer
Nivå 2: E
Nivå 3: C
Nivå 4: A
Begrepp
Jag behöver öva mer på de viktiga ord som berörs i arbetsområdet.
Jag kan några viktiga ord som berörs i arbetsområdet och visar det genom att kort kunna förklara vad de betyder.
Jag kan nästan alla viktiga ord som berörs i arbetsområdet och visar det genom att kunna förklara vad de betyder.
Jag kan nästan alla viktiga ord som berörs i arbetsområdet och visar det genom att kunna förklara vad de betyder på ett detaljerat och utvecklat sätt där även synonymer ibland förekommer.
Klimat
Jag behöver öva på att berätta hur människan påverkar jorden positivt och negativt.
Jag kan berätta hur människan kan påverka jorden både på ett positivt sätt (t.ex. plantera träd) och på ett negativt sätt (släppa ut avgaser) samt nämna en konsekvens det får för vår planet.
Jag kan berätta om hur människan påverkar jorden på flera positiva och negativt sätt samt nämna flera konsekvenser det kan få för vår planet.
Jag kan på ett utförligt sätt berätta om hur människan påverkar jorden på flera positiva och negativa sätt samt tydligt förklara flera konsekvenser det får för planeten.
Jämlikhet
Jag behöver öva på att berätta om de ojämlikheter som finns samt vad vi kan göra för att förbättra tillvaron för alla.
Jag kan berätta om en sak som är ojämlik i världen samt ge ett förslag på hur det kan bli bättre.
Jag kan berätta om flera saker som är ojämlika i världen samt ge flera förslag på hur det kan bli bättre.
Jag kan berätta utförligt om flera saker som är ojämlika i världen samt ge flera förslag på hur det kan bli bättre. Jag kan även jämföra länder emellan och berätta varför det ser olika ut i de olika länderna.
Samhällsstruktur
Jag behöver öva på att berätta om de olika samhällsstrukturer som finns i världen.
Jag kan berätta om någon samhällsstruktur som finns (t.ex. kvinnors ställning runt om i världen)
Jag kan berätta om flera samhällsstrukturer och fundera över varför de finns.
Jag kan berätta utförligt om flera samhällsstrukturer och kan även fundera över varför det ser ut som det gör samt hur det pvåerkar människorna som lever där.
Undersöka & Uttrycka åsikt
Jag behöver öva på att undersöka en samhällsfråga och berätta vad jag tycker om det.
Jag kan undersöka en samhällsfråga och berätta vad jag tycker om det.
Jag kan undersöka flera samhällsfrågor och berätta vad jag tycker samt varför jag tycker som jag gör.
Jag kan undersöka flera samhällsfrågor på ett djupare plan och kan berätta utförligt om vad jag tycker samt varför jag tycker som jag gör.

Sh Ge
FN´s 17 globala mål

Nivå 1: Behöver öva mer
Nivå 2: E
Nivå 3: C
Nivå 4: A
Begrepp
Jag behöver öva mer på de viktiga ord som berörs i arbetsområdet.
Jag kan några viktiga ord som berörs i arbetsområdet och visar det genom att kort kunna förklara vad de betyder.
Jag kan nästan alla viktiga ord som berörs i arbetsområdet och visar det genom att kunna förklara vad de betyder.
Jag kan nästan alla viktiga ord som berörs i arbetsområdet och visar det genom att kunna förklara vad de betyder på ett detaljerat och utvecklat sätt där även synonymer ibland förekommer.
Fattigdom
Jag behöver öva mer på vilka orsaker det finns till fattigdom samt vilka konsekvenser det kan få.
Jag kan nämna minst en orsak till fattigdom samt en konsekvens av fattigdom.
Jag kan nämna flera orsaker till och konsekvenser av fattigdom.
Jag kan nämna flera orsaker till och konsekvenser av fattigdom och dessutom visa det genom att jämföra olika länder med varandra.
Jämlikhet
Jag behöver öva på att berätta om de ojämlikheter som finns samt vad vi kan göra för att förbättra tillvaron för alla.
Jag kan berätta om en sak som är ojämlik i världen samt ge ett förslag på hur det kan bli bättre.
Jag kan berätta om flera saker som är ojämlika i världen samt ge flera förslag på hur det kan bli bättre.
Jag kan berätta utförligt om flera saker som är ojämlika i världen samt ge flera förslag på hur det kan bli bättre. Jag kan även jämföra länder emellan och berätta varför det ser olika ut i de olika länderna.
Klimat
Jag behöver öva på att berätta hur människan påverkar jorden positivt och negativt.
Jag kan berätta hur människan kan påverka jorden både på ett positivt sätt (t.ex. plantera träd) och på ett negativt sätt (släppa ut avgaser) samt nämna en konsekvens det får för vår planet.
Jag kan berätta om hur människan påverkar jorden på flera positiva och negativt sätt samt nämna flera konsekvenser det kan få för vår planet.
Jag kan på ett utförligt sätt berätta om hur människan påverkar jorden på flera positiva och negativa sätt samt tydligt förklara flera konsekvenser det får för planeten.
Demokrati
Jag behöver öva på vad demokrati och diktatur är.
Jag kan kortfattat berätta vad demokrati och diktatur är.
Jag kan berätta vad demokrati och diktatur är samt nämna någon konsekvens av båda styrelseskicken.
Jag kan berätta vad demokrati och diktatur är samt nämna några konsekvenser av båda styrelseskicken där jag även relaterar till olika länder.
Samhällsstrukturer
Jag behöver öva på att berätta om de olika samhällsstrukturer som finns i världen.
Jag kan berätta om någon samhällsstruktur som finns (t.ex.män/kvinnor, fattiga/rika osv).
Jag kan berätta om flera samhällsstrukturer och fundera över varför de finns.
Jag kan berätta utförligt om flera samhällsstrukturer och kan även fundera över varför det ser ut som det gör samt hur det pvåerkar människorna som lever där.
Undersöka & uttrycka åsikt
Jag behöver öva på att undersöka en samhällsfråga och berätta vad jag tycker om det.
Jag kan undersöka en samhällsfråga och berätta vad jag tycker om det.
Jag kan undersöka flera samhällsfrågor och berätta vad jag tycker samt varför jag tycker som jag gör.
Jag kan undersöka flera samhällsfrågor på ett djupare plan och kan berätta utförligt om vad jag tycker samt varför jag tycker som jag gör.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: