Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Jordens resurser

Skapad 2020-08-24 14:40 i Bårslövs skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Geografi
I det här arbetsområdet kommer vi att ta reda på hur jordens resurser är fördelade i världen, vad det beror på och hur vi på bästa sätt kan nyttja dem.

Innehåll

Med vad vi kommer att arbeta 

• Vilka jordens resurser är, var de finns och hur de används

• Ojämlika levnadsförhållanden, varför det ser så olika ut på olika ställen i världen

• Hur val och olika prioriteringar i vardagen påverkar miljön och kan bidra till hållbar utveckling

• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geograf


Hur vi kommer att arbeta

 • Film
 • Diskussioner
 • Genomgångar
 • Söka och ta reda på fakta
 • Läsa, lyssna och svara på frågor
 • Grupp, par, enskilt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Jordens resurser

E
C
A
Hållbar utveckling
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön. (Ett eller två korta exempel)
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön. (Minst två exempel där du ger en förklaring på hur du menar)
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge välutvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön. (Minst 2 exempel där du kan resonera kring både hur du menar samt dina exempels betydelse i förhållande till andra)
Ojämlika levnadsvillkor och förbättring
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger enkla förslag på hur människors liv kan förbättras. (Ett eller två korta exempel)
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger utvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras. (Minst två exempel där du ger en förklaring på hur du menar)
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger välutvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras. (Minst 2 exempel där du kan resonera kring både hur du menar samt dina exempels betydelse i förhållande till andra)
Jordens naturresurser
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett välutvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: