Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete & Samhällsekonomi

Skapad 2020-08-24 14:26 i Tallbacksskolan Tierp
Ett arbetsområde om familjen, arbete och pengar, Sverige - ett land i världen och om rika och fattiga länder.
Grundskola 5 – 6 Samhällskunskap Svenska
Varifrån kommer familjens pengar och vad ska de räcka till? Vilka yrken finns det nu och i framtiden? Vilka regler och lagar finns det om arbete? Vad är skatt och vad ska skattepengarna användas till? Hur ser Sveriges handel med andra länder ut? Varför finns det rika och fattiga länder? Om detta och lite till ska du få lära dig om i arbetsområdet "Arbete och pengar".  

Innehåll

Konkretisering av mål

I arbetsområdet kommer du som elev att få möjlighet att utveckla kunskap om och förståelse för:

- vilka olika typer av skatter det finns och vad skattepengarna används till.

- hur en månadsbudget kan se ut för en familj och vad familjens inkomster måste räcka till.

- resursfördelning och ekonomiska förutsättningar.

- lån och försäkringar.

- olika yrken och vad som kommer att behövas i framtiden.

- lagar och regler inom arbetslivet.

Arbetssätt och arbetsformer

Vi kommer att:

- läsa olika texter inom aktuellt område och jobba med instuderingsfrågor kring dessa.

- titta på film.

- ha diskussioner (i helklass men även i mindre grupper).

- öva på att ta ställning och framföra argument i olika frågor, både muntligt och skriftligt.

- skapa en månadsbudget för en påhittad familj gruppvis.

- undersöka priser och träna på att göra prioriteringar.

 

 

Bra ord/begrepp att kunna:

ekonomiskt kretslopp

inkomster

utgifter

lån

ränta

bidrag 

budget

direkt skatt

indirekt skatt

export

import

i-länder

u-länder

bistånd

 

Bedömning 

Din kunskapsutveckling bedöms fortlöpande utifrån dina insatser under lektionstid och genom återkoppling till arbetet.

Du behöver visa din förmåga att använda dina kunskaper för att granska information, göra egna reflektioner, kommunicera vad du har kommit fram till och ta ställning i frågor som rör arbetsområdet "Arbete & Samhällsekonomi". Du ska känna till, visa på förståelse och kunna samtala om de begrepp som används inom temaområdet. 

Ovan nämnda utvärderas genom kontinuerliga diskussioner under lektionstid och i samband med olika bedömningsuppgifter under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: