Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk7

Skapad 2020-08-24 14:38 i Murgårdsskolan Sandviken
Grundskola F Samhällskunskap

Innehåll

Normen, lagen och identiteten 

  • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.  

  • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambandet mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet. 

  • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället. 

  • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.  

  • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.  

  • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.  

  • Möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via elektroniska medier. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: