Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 1b, Sveriges politiska system

Skapad 2020-08-24 14:46 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Samhällskunskap
Planering i delkursen "Sveriges politiska system" Samhällskunskap 1b Du hittar allt material du behöver i din One Note, "Samhällskunskap 1b".

Innehåll

Mål

Att utveckla kunskaper om:

·         Hur Sverige styrs.

·         Vad en ideologi är och om den historiska bakgrunden till hur olika ideologier växt fram.

·         Hur olika ideologier svarat på frågan om hur ett samhälle skall styras.

·         Vilken ideologisk bakgrund våra vanligaste politiska partier har.

·         Hur ideologiska och politiska ställningstaganden och idéer kan få konsekvenser för olika grupper av människor idag.

 
Uppgifter och redovisning

 1. Skriftlig examination på hur Sverige styrs samt ideologier. Examinationsuppgifterna är samma uppgifter som du hittar under flikarna B, C, D samt F i din One Note, Samhällskunskap 1b.
 2. Löpande redovisning under lektioner. Delta under genomgångar, arbete och diskussioner under lektioner samt arbeta med och redovisa de uppgifter läraren ger vid varje enskild lektion. Fyll exempelvis i analysschemat om ideologier. Försök placera partierna på höger-vänsterskalan.
 3. Partidebatt. Förbered inlägg till en partidebatt om skatter och välfärd. Se fliken "partidebatt". Delta aktivt vid partidebatt med ett eller fler inlägg.

Uppgifter

 • Komplettering debatt

 • Sveriges politiska system, prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
  Sam  -
 • Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.
  Sam  -

Matriser

Sam
Samhällskunskap 1b

E
C
A
Prov, Sveriges politiska system
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Partidebatt, Sveriges politiska system
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
Partidebatt, Sveriges politiska system
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: