Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av Unidad 1, Spanska steg 2

Skapad 2020-08-24 14:49 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Moderna Språk - Spanska
Efter repetition av ordkunskap och grammatik från steg 1, kommer du att få lära dig mer om uttal, grammatik och även utöka ditt ordförråd. Under terminens gång kommer du att få visa upp dina förvärvade kunskaper genom att skriva ett brev, arbeta med förbättringar av din text, göra ett test på ordkunskap, grammatik, läs- och hörförståelse.

Innehåll

För att komma åt genomgångar och information, klicka här!

Matriser

ModSpa
Bedömningsmatris för Unidad 1, Spanska steg 2:

E-nivå:
C-nivå:
A-nivå:
Skrivförmåga:
I skriftlig interaktion uttrycker du dig begripligt och enkelt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion uttrycker du dig relativt tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion uttrycker du dig tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Kunna göra för-bättringar:
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du och gör enstaka enkla förbättringar av dina framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du och gör enkla förbättringar av dina framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du och gör enkla förbättringar av dina framställningar.
Hörförståelse-förmåga:
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Läsförståelse-förmåga:
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Hur du visar din förståelse:
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier för att förstå:
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: