Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utforska de fyra elementen

Skapad 2020-08-24 14:57 i Tunaparkens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Utforska teknik utifrån jordens fyra element - Luft, Vatten, Jord och eld. T.ex. (Luft) Vindsnurror - Vad behöver man för material för att skapa en vindsnurra? Hur fungerar en vindsnurra? Hur får vi vindsnurran att snurra? Vad gör att den snurrar?

Innehåll

Vi kommer i projektet lägga stort fokus på att undersöka och utforska teknik utifrån jordens fyra element - Luft, Vatten, Jord och Eld. Där barnen kommer få skapa, konstruera och bygga med hjälp av olika material samt utifrån litteratur undersöka vardera element för sig. Detta för att vi har sett ett stort intresse från barnen att bygga och konstruera med hjälp av olika material. Barnen kommer under projektet få ställa hypoteser om det elementet dem undersöker samt det dem skapar. Barnen kommer att få testa sin konstruktions egenskaper och samarbeta och utvärdera resultatet och sedan reflektera över hur deras konstruktion och teknik fungerar samt vilka åtgärder som kan behövas för att fungera. T.ex. Vindsnurror - Hur fungerar en vindsnurra? Hur får vi vindsnurran att snurra? Vad gör att den snurrar?

 • Vi kommer fortsätta denna termin att ha litteratur med sagor och berättelser som en inspiration till leken samt för projektet (teknik). Detta kommer att ske vid projekt, samling, vila och spontana stunder under dagen. 

Genom att jobba med böcker, sagor och berättande kan vi:

Skapa och ge förutsättning för gemensamma, roliga upplevelser                                                                                                       

Skapa och ge förutsättningar för barnen att utveckla språk, fantasi och kreativitet fånga barnens intressen och frågor genom att erbjuda dem fördjupning genom böcker                                                                                                                                               

Låta barnen möta många olika ämnen, världar, människor och normer.

 

 • Genom våra dagliga samlingar, aktiviteter och vardagliga samtal vill vi ge barnen möjlighet att få komma till tals och bli lyssnade på och få berätta saker samt uttrycka sina egna tankar och idéer samt kring olika livsfrågor, normer och värden. Det vill säga hur man är mot varandra och etiska dilemman som kan upp stå. Vi kommer även fördjupa oss i barnkonventionen och demokratiuppdraget. Våra samlingar och aktiviteter kommer även ge barnen möjlighet till att vara delaktiga och ha inflytande över deras egna undervisning genom att de får vara delaktiga i beslut och påverka undervisningens innehåll.

 

 • Barnen kommer att få med hjälp av matematik och teknik få skapa, konstruera och bygga olika konstruktioner utifrån fantasi och utifrån instruktioner för att utforska hur konstruktionen påverkas av elementet som undersöks. Barnen kommer få sätta ord på vad dem gör, vad som sker samt samtala med varandra och hitta olika problemlösningar. På våra utflykter kommer barnen få utforska naturvetenskap genom att undersöka naturmaterial och följa årstiderna samt jordens fyra elementen som t.ex. Vatten - Hur får man barkbåten att flyta och åka framåt i ån?. 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: