Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriv- och läsutveckling år 2 Gunnesboskolan

Skapad 2020-08-24 14:57 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar vidare enligt metoden ASL och utvecklar skrivandet och läsningen. Undervisningen går ut på att skapa möjligheter för eleverna att utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Att utveckla sin läsning genom sin skrivning.
Grundskola 2 Svenska
Läs och skrivutveckling

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi arbetar med att skriva olika typer av texter;
-egna berättelser
-faktatexter
-sagor
-dikter


Undervisningens innehåll: Hur?

Vi skriver och läser berättelser, sagor, faktatexter och andra typer av texter. Eleverna skriver såväl analogt som digitalt. Eleverna samarbetar ofta när de skriver vilket skapar goda förutsättningar för elevernas lärande. 

Bokstäverna skrivs i grupper efter Erica Lövgrens indelning, beroende på bokstavens form. 

Vi läser också mycket skönlitteratur och samtalar om innehållet för att utveckla både ordförrådet och träna läsförståelsen.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Bedömning

Bedömning sker i matris.

Vi kommer att bedöma din förmåga att 
-skriva texter för hand eller med hjälp av iPad
-använda stor bokstav och punkt eller frågetecken 
-använda de små bokstäverna
-skriva berättelser med "början-handling-slut"
-stava ord som du ofta själv använder 
-visa din läsförståelse genom att kommentera och återge texter
-läsa elevnära texter med flyt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: