Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 6

Skapad 2020-08-24 15:11 i Hovhultsskolan Uddevalla
planering i bild åk 5
Grundskola 5 Bild
Använd din kreativitet och skaparglädje i ämnet bild. Bara fantasin sätter gränser! Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Undervisningen i bild ska syfta till att du utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Du ska framställa och presentera egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Du ska ta egna initiativ och arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Innehåll

Syfte och förmågor

Analys förmåga -Här ska man beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara och påvisa samband, se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra likheter och skillnader, för- och nackdelar.


Kommunikativ förmåga– Här ska man samtala, diskutera, motivera, presentera, uttrycka egna åsikter och ståndpunkter, framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa. Att kunna beskriva sina egna val samt motivera dem.  Presentera sina bilder och egna åsikter kring dessa.

Informationshantering –Här ska man tolka, värdera, ha omdömen om, reflektera, lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Man ska också avgöra rimligheten, välja mellan olika strategier, pröva och ompröva.  Att skilja mellan fakta och värderingar t.ex gällande reklam (trovärdiga eller redigerade).


Begreppsförståelse– Här ska man förstå innebörden av begreppen, relatera begreppen till varandra, använda begreppen i olika/nya sammanhang.  Att lära sig olika ord som har med bild och bildframställning att göra och kunna använda dem, t.ex pensel, collage.


metakognitiv förmågaHär ska man söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information, skilja mellan fakta och värderingar,  avgöra källors användbarhet och trovärdighet. Att kunna tolka olika sorters bilder, kunna avgöra rimligheten i en bild och vad den representerar, kunna lösa olika problem och använda rätt material och verktyg för uppgiften.

 

Arbetssätt och metod

 • Göra bilder genom att använda olika tekniker.

 • Rita utifrån en instruktion

 • Analysera kända och okända bilder, lära oss ord och begrepp

 • Arbeta med att kreativt skapa inom ämnet bild.

 • Samtala kring bilder och bl.a. reflektera kring bildens budskap

 • Använda egna och andras bilder för att kommunicera ett budskap

 • analysera reklambilder och deras budskap  

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

 

Bedömning

Din förmåga att...

Analys förmåga analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.


Kommunikativ förmåga -kommunicera med bilder för att uttrycka budskap


Informationshantering analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.


Begreppsförståelse -skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material


metakognitiv förmåga -undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

Dokumentation 

Elevens deltagande i undervisningen bedöms kontinuerligt vid varje bildlektion. De färdiga resultaten av bildframställningen sparas i elevens egen bildmapp.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: