Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2. Tal, 7D ht2020

Skapad 2020-08-24 15:26 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 7 Matematik
I det här avsnittet ska vi arbeta med taluppfattning. Vi kommer repetera de fyra räknesätten och räkna med decimaltal. Vi kommer även jobba med multiplikation och division med decimaltal. Andra områden vi kommer arbeta med är prioriteringsregler, primtal, delbarhet, avrundning och överslagsräkning.

Innehåll

I det här kapitlet kommer du att lära dig om

 • siffror och tal
 • räkna med 10, 100 och 1000
 • addition och subtraktion
 • multiplikation och division
 • prioriteringsregler
 • primtal och delbarhet
 • avrundning
 • överslagsräkning

 

Begrepp som du ska lära dig:

 • siffra
 • tal
 • positionssystem
 • hela tal
 • decimaltal
 • term, summa
 • term, differens
 • faktor, produkt
 • täljare, nämnare, kvot
 • prioriteringsregler
 • udda och jämna tal
 • sammansatta tal
 • faktorträd
 • avrundning
 • närmevärde
 • överslagsräkning

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi arbetar med uppgifter i boken för att träna på metoder och begrepp.

Vi har genomgångar av metoder, begrepp och hur man redovisar sina tankegångar med matematikens språk. 

Vi gör gruppövningar för att öva oss på metoder, problemlösning, begrepp, resonemang och kommunikation.

Vi kommer ha prov v.41

 

Lektionsplanering

Här hittar du en mer detaljerad lektionsplanering

Den kommer fyllas på allt eftersom och kan ändras lite under arbetets gång.

Det är viktigt att du tittar i planeringen och gör de uppgifter i boken som ska göras varje vecka så att du inte kommer efter. Om du är sjuk eller ledig måste du titta i planeringen och arbeta i kapp hemma. 

Behöver du mer hjälp med matten kan du få det på läxhjälpen på onsdagar kl 15.15-16.15  i sal 135. Där finns en mattelärare tillgänglig som kan hjälpa dig. 

På Anna Anderssons mattesite hittar du filmer och extra förklaringar till de olika momenten som vi jobbar med. Här finns även tips på andra bra mattesidor med förklaringar och uppgifter.

 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

hantera siffror och tal

räkna med 10, 100 och 1000

hantera addition och subtraktion

hantera multiplikation och division

hantera prioriteringsregler

hantera primtal och delbarhet

hantera avrundning

hantera överslagsräkning

Uppgifter

 • Ma: Läxa vecka 39

 • Matematik 22 september

 • Ma: Lektion 2020-09-16

 • Ma-läxa vecka 38

 • Läxa vecka 37

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: