Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett myller av liv ht 20

Skapad 2020-08-24 15:20 i Svanberga skola Norrtälje
Ekologi
Grundskola 7 – 9 Biologi
Ekologi är vetenskapen om hur allt levande hänger samman. Ekologi handlar om samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön. Ordet ekologi betyder "läran om huset" och huset syftar på jordklotet, vårt unika hem. Med kunskaper om samspelet mellan alla levande varelse, får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, med respekt och kunskap om miljö.

Innehåll

Tidsperiod

 •  34-43

Förmågor

 • Du ska utveckla din förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.
 • Du ska kunna genomföra systematiska undersökningar
 • Du ska kunna använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen

Övergripande mål

 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö
 • Successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan

Vad ska jag lära mig? 

Målet med detta arbetsområde är att du ska:

 • Veta vad som kännetecknar liv.
 • Ha kunskaper om hur växtriket och djurriket är indelade i stora drag
 • Veta vad plankton är för något.
 • Veta hur en lav är uppbyggd.
 • Veta hur en växt är uppbyggd (ror, stam, blad och blomma) och känna till vilken funktion de olika delarna har.
 • Känna till vem Carl von Linné var och veta vad han är känd för.
 • Kunna  ge exempel på bra och dåliga svampar.
 • Veta vad ett ekosystem är och vad det innehåller.
 • Ha kännedom om olika ekologiska modeller, så som näringskedja, näringsväv samt näringspyramid.
 • Ha förståelse för energiflöde i ekosystem.
 • Förstå vad fotosyntesen är och hur det fungerar - jämföra med cellandning/förbränning.
 • Förstå sambanden i något ekosystem.
 • Kunna ge exempel och identifiera olika ekosystem i vatten och på land
 • Att inse människans ansvar för allt levande på jorden.
 • kunna genomföra observationer i fält och laborativa undersökningar samt kunna dokumentera dessa.

 

Ord och Begrepp

Du skall kunna förklara följande ord och begrepp:

 • Biologi
 • Organism
 • Fotosyntes
 • Cellandning/förbränning
 • Symbios
 • Parasit
 • Saprofyt
 • Ekologi
 • Ekosystem
 • Biotisk, abiotisk
 • Population, samhälle
 • Nisch
 • Nedbrytare
 • Kretslopp
 • Producent, konsument
 • Näringskedja, näringsväv, näringspyramid
 • Evolution

 

Hur ska jag visa det? 

 • Du deltar aktivt i undervisningen och deltar i samtal och diskussioner
 • Du genomför de laborationer vi gör och dokumenterar dessa
 • Du besvarar  instuderingsfrågor och arbetsuppgifter 
 • Du genomför de kunskapskontroller som kommer under arbetsområdet 

      

Detta kommer att bedömas:

 • förmåga att förstå fotosyntes processen och förbrännings processerna och deras betydelsen för livet
 • hur man förstår och använder begrepp och modeller
 • kännedomen till grunddragen i livets utveckling
 • kännedomen om några av jordens ekosystem och hur organismernas samverkan kan beskrivas
 • förmåga att bygga upp en näringsväv, kretslopp och näringspyramid.
 • förmåga att delta aktivt i olika observationer, etiska diskussioner, experiment
 • förmåga att beskriva hur någon atom, exempelvis en kolatom, ständigt vandrar i ett kretslopp
 • förmåga att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera en undersökning

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

 • Gemensamma genomgångar av olika delmoment
 • Laborationer och dokumentation av dessa
 • Förklarande filmer
 • Arbete i Digilär
 • Arbete med instuderingsfrågor och arbetsuppgifter till området
 • Diskussioner om centrala ord och begrepp

 

 

 

 

Uppgifter

 • Begreppslista ekologi

 • Näringsväv - Skog eller hav

 • Blommans delar och funktion

 • Begreppslista ekologi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bedömningsmatris ett myller av liv

Underlag för bedömning saknas
Ännu ej uppnått
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Avancerade kunskaper
Granska information, kommunicera och ta ställning
Du kan diskutera ekologisk hållbarhet. Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt. Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen. Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner, enkla texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar informationen på ett ganska bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan diskutera ekologisk hållbarhet . Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt. Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen. Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt i diskussioner, utvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar informationen på ett bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan diskutera ekologisk hållbarhet. Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt. Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen. Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt i diskussioner, välutvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar informationen på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare.
Genomföra systematiska undersökningar
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar. Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar. Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier på ett ganska bra sätt. Du kan diskutera på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre. Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar. Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar. Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier på ett bra sätt. Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre. Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar. Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar. Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier på ett mycket bra sätt. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre. Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband
Du har baskunskaper inom området ekologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop. Du använder begrepp, modeller och teorier i biologi på ett ganska bra sätt. Du kan undersöka hur olika saker påverkar ekosystem och populationer. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett enkelt sätt inom ekologin. du ger exempel på energiflöden och kretslopp. Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människan påverkar naturen. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling. Du kan ge exempel och beskriva några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du har goda kunskaper inom området ekologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt. Du använder begrepp, modeller och teorier i biologi på ett bra sätt. Du kan undersöka hur olika saker påverkar ekosystem och populationer. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt inom ekologin. Du förklarar på ett utvecklat sätt om energiflöden och kretslopp. Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människan påverkar naturen. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel. Du kan förklara på ett utvecklat sätt hur några naturvetenskapliga upptäckter hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du har mycket goda kunskaper inom området ekologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt. Du använder begrepp, modeller och teorier i biologi på ett mycket bra sätt. Du kan undersöka hur olika saker påverkar ekosystem och populationer. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt inom ekologin. Du förklarar på ett välutvecklat sätt om energiflöden och kretslopp. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människan påverkar naturen. Du ger exempel från olika perspektiv på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel. Du kan förklara på ett välutvecklat sätt hur några naturvetenskapliga upptäckter hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: