Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan Favoritmatematik 2A, kapitel 1

Skapad 2020-08-24 15:23 i Ångelstaskolan Uppsala
Grundskola 2 Matematik
I första kapitel får du träffa Sally och Kurre igen. Vi repeterar addition och subtraktion samt tränar på att addera och subtrahera med tiotal och ental.

Innehåll

Konkretiserade mål i arbetsområdet

 • Du ska repetera tiokompisar och tiotalsövergångar i talområdet 0-20.
 • Du ska kunna begreppen term, summa och differens.
 • Du ska veta hur en hundraruta är uppbyggd.
 • Du ska veta hur ett tal är uppbyggt med tiotal och ental.
 • Du ska kunna räkna addition i talområdet 0-100 genom att addera tiotal för sig och ental för sig. (Utan tiotalsövergång.)
 • Du ska kunna räkna subtraktion i talområdet 0-100 genom att addera tiotal för sig och ental för sig. (Utan tiotalsövergång.)

Vad ska bedömas

Vi kommer att bedöma dina kunskaper om talområdet 0-100. (Talet före/efter, hundrarutan, talens uppbyggnad)

Vi kommer att bedöma din förmåga att addera och subtrahera tal utan tiotalsövergång i talområdet 0-100..

Vi kommer att bedöma dina förmåga att använda begrepp på ett riktigt sätt.

Hur ska undervisningen se ut/hur ska eleverna få öva

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar utifrån vårt läromedel Favoritmatematik 2A samt Mera Favoritmatematik 2A. Du kommer att få arbeta självständigt och i par/grupp med olika typer av övningar.

Du kommer att få spela mattespel.

Hur ska eleverna få visa vad de kan

 • Genom att delta aktivt på lektionerna.
 • Genom diagnosen i matteboken. Den genomförs efter avslutat kapitel.
 • Genom ett summativt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: